คณะสงฆ์จังหวัดจันทบุรีร่วมมอบบ้านแก่ผู้ยากไร้

วันที่ 9 พฤศจิกายน 2561 เฟซบุ๊กพระราชธรรมเมธี พระราชธรรมเมธี (วิสูติ ปญฺญาทีโป ป.ธ.9) รองเจ้าคณะจังหวัดจันทบุรี เจ้าอาวาสวัดโค้งสนามเป้า ตำบลท่าช้าง อำเภอเมือง จ.จันทบุรี ได้โพสต์ข้อความว่า พิธีมอบบ้านแก่ผู้ยากไร้ ภายใต้โครงการ ปันน้ำใจเพื่อผู้ยากไร้ คณะสงฆ์จังหวัดจันทบุรี ร่วมกับนายกเฉลิมพล ศักดิ์คำ พร้อมกลุ่มเพื่อนนักธุรกิจ คุณศิณีพร สวัสดิไชย สโมสรโรตารีจันทบูร นายอำเภอแหลมสิงห์ เทศบาลตำบลเกาะเปริด ร่วมกันมอบบ้านให้กับ น.ส.พะเยาว์ แซ่ฉื่อ ผู้สูงอายุมีภาระต้องดูแลสามีและลูกซึ่งพิการ ไม่มีบ้านอยู่อาศัย ณ บ้านเกาะเปริด อำเภอแหลมสิงห์ จังหวัดจันทบุรี

Leave a Reply