พระมหาสุรศักดิ์ วัดประดู่ฯ เสกล็อกเก็จท่านท้าวหิรัญพนาสูร (ฮู)รุ่นแรก ปี 2559

“ท้าวหิรัญพนาสูร” เทพผู้อารักขารรัชกาลที่ 6 เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นจริงในสมัย ร.ศ. 126 ขณะที่พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จประพาสเมืองลพบุรี เมื่อครั้งที่ยังไม่ได้เสด็จขึ้นครองราชย์ ในคืนวันเสด็จประพาสคืนหนึ่ง มีผู้ตามเสด็จท่านหนึ่งได้มีนิมิต ฝันประหลาดเห็นชายหุ่นล่ำสันใหญ่โตมาหา บอกว่าชื่อ “หิรัญ” เป็นอสูรชาวป่า ที่มานี่จะมาบอกว่า ต่อแต่นี้เขาจะคอยตามเสด็จล้นเกล้าฯรัชกาลที่ 6 ไม่ว่าจะประทับอยู่ที่ใด เขาจะคอยดูแลและระวังภัยไม่ให้เกิดขึ้นกับพระองค์ท่านได้

เมื่อรัชกาลที่ 6 ทรงทราบเหตุการณ์ในฝันจึงทรงมีพระราชดำรัสให้จุดเทียน จัดเตรียมอาหารเซ่นสังเวย “ท้าวหิรัญฮู” ในป่าเมืองลพบุรีนั้นทันที ทุกครั้งไม่ว่าจะเสด็จฯ ไปแห่งหนใด ในเวลาค่ำถึงยามเสวย พระองค์จะมีพระราชดำรัสให้จัดอาหารเซ่นสังเวย “ท้าวหิรัญฮู” ทุกครั้งไป

เมื่อรัชกาลที่ 6 เสด็จขึ้นครองราชย์แล้ว พระองค์ก็ยังทรงระลึกถึง “ท้าวหิรัญฮู” อยู่เสมอ จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ช่างหลวงมาหล่อรูปท้าวหิรัญฮูด้วยทองสัมฤทธิ์

จากนั้นก็โปรดเกล้าฯ ให้ข้าราชบริพารจัดเครื่องเซ่นสังเวย และเชิญ “ท้ายหิรัญฮู” เข้าสถิตในรูปหล่อนั้น พระราชนามให้ว่า “ท้าวหิรัญพนาสูร” แต่งองค์ทรงเครื่องสวมชฎาแบบโบราณ มีไม้เท้าเป็นเครื่องประดับยศ

เรื่องราว พลังปาฏิหาริย์ของท้าวหิรัญพนาสูร มีการบอกกล่าวเล่าบันทึกกันมาอย่าง หลากหลาย ม.ร.ว.คึกฤทธิ์ ปราโมช อดีตนายกรัฐมนตรี ก็มีบันทึกว่า เมื่อปี 2522 สตรีท่านหนึ่งได้รับอุบัติเหตุทางรถยนต์ ขาหักทั้ง 2 ข้างมา นอนรักษาตัวอยู่ ณ โรงพยาบาลพระมงกุฎ ช่วงหนึ่งเจ็บปวดมากจนสลบหมดสติได้ เห็นชายผู้หนึ่งมายืนที่ข้างเตียง จิตรู้ได้ทันทีว่านั่นคือท้าวหิรัญพนาสูรสตรีท่านนี้จึงได้ยกมือไหว้ ขอให้ท่านช่วยให้หายบาด เจ็บ ไม่นานก็หายเป็นปกติ ปัจจุบันสตรีท่านนี้ยังมีชีวิตอยู่ และ ท่านไม่เคยลืมท้าวหิรัญพนาสูรเลย ปัจจุบันยังมีผู้คนศรัทธาไปกราบไหว้ท้าวหิรัญพนาสูร ซึ่งประดิษฐานอยู่ในศาลด้านหลังโรงพยาบาลพระมงกุฎ อย่างไม่ขาดสาย แม้รัชกาลที่ 6 จะสวรรคตไปนานมาแล้ว หน้าที่ของท้าวหิรัญฮูยังคงช่วยดูแลผู้คนอยู่ตลอดเวลา

ล็อกเก็ตท้าวหิรัญพนาสูร( ฮู)รุ่น 1 รุ่นนี้ได้มีการจัดสร้าง จากกลุ่ม ชมรม กลุ่มศรัทธาท่านท้าวหิรัญพนาสูร เจตนาในการจัดสร้าง เพื่อเผยแพร่ในกลุ่มชมรม และผู้มีจิตศรัทธา ในองค์ท่านท้าวหิรัญพนาสูร ในวันที่ 28 มิถุนายน 2559 ได้มีการจัดสร้างล็อกเก็ตรุ่นแรก โดยได้นำวัตถุมงคล เข้าพิธีอธิษฐานจิตโดย พระมหาสุรศักดิ์ อติสกโข น.ธเอกป.ธ.5 เจ้าอาวาสวัดประดู่พระอาราม อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม

ล็อกเก็ตท้าวหิรัญพนาสูร( ฮู)รุ่น 1 รุ่นนี้ได้มีการจัดสร้าง จากกลุ่ม ชมรม กลุ่มศรัทธาท่านท้าวหิรัญพนาสูร เจตนาในการจัดสร้าง เพื่อเผยแพร่ในกลุ่มชมรม และผู้มีจิตศรัทธา ในองค์ท่านท้าวหิรัญพนาสูร

ในวันที่ 28 มิถุนายน 2559 ได้มีการจัดสร้างล็อกเก็ตรุ่นแรกโดย ได้นำวัตถุมงคล เข้าพิธีอธิษฐานจิตโดย พระมหาสุรศักดิ์ จำนวนการจัดสร้างในครั้งนี้ ได้สร้างไว้ทั้งหมด 4 เนื้อ คือ 1. ล็อกเก็ตพื้นขาวดำ หลังเเผ่นทองคำ จำนวนการจัดสร้างเพียง 9 ชิ้น 2. ล็อกเก็ตพื้นสีฟ้า หลังแผ่นเงิน จำนวนการจัดสร้าง 149 ชิ้น 3/4 ล็อกเก็ตพื้นสีฟ้าและล็อกเก็ตพื้นขาวดำ หลังแผ่นทองแดงและหลังแผ่นทองเหลือง จำนวนการจัดสร้างรวม 999 ชิ้น

ผู้ใดบูชาท่านท้าวหิรัญ พนาสูร จะมีโชคมีลาภ ปราศจาก โรคภัยอย่างเด็ดขาดติดตามข้อูลได้ที่…https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=463455134454434&id=100023698531930

Leave a Reply