ข่าวไทยเชื่อมข่าวโลก เกาะติดทุกมิติในวงการข่าว
The Buddh
คลอบคลุมทุกประเด็นในกระแสข่าวสงฆ์
เรื่องพระสงฆ์หากมิใช่เรา ไม่ใช่ข่าวจริง !!

พระราชดำรัสในหลวงรัชกาลที่ 10``พระมหาบุรุษของชาติ : พระมหากรุณาธิคุณต้นทางการศึกษาไทย``

HOTNEWS

ศูนย์ข่าวพระเผยแผ่

ติดต่อเรา

สำนักข่าว The Buddh

พบกับ สำนักข่าว The Buddh ผ่านทาง Instagram

We are now on Instagram