ข่าวไทยเชื่อมข่าวโลก เกาะติดทุกมิติในวงการข่าว
The Buddh
คลอบคลุมทุกประเด็นในกระแสข่าวสงฆ์
เรื่องพระสงฆ์หากมิใช่เรา ไม่ใช่ข่าวจริง !!

นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัด มท.ทอดกฐินและเยี่ยมชมชุมชนมอญบางขันหมาก จ.ลพบุรี

HOTNEWS

แวดวงพระเครื่อง

ศูนย์ข่าวพระเผยแผ่

ติดต่อเรา

สำนักข่าว The Buddh

พบกับ สำนักข่าว The Buddh ผ่านทาง Instagram

We are now on Instagram