ส่อง 10 รายชื่อประธาน กมธ.” โควต้าพรรคเพื่อไทย “เทียบจุฑา ขาวขำ” นั่ง ปธ.กมธ.ศาสนาฯ

วันที่ 4 ตุลาคม 2566 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า หลังจากที่มีการแบ่งโควตาเก้าอี้ประธานคณะกรรมาธิการ (กมธ.) และส่งรายชื่อบุคคลที่จะนั่งใน กมธ.แต่ละคณะครบแล้ว ซึ่งในวันพรุ่งนี้ (5 ตุลาคม) จะมีการเลือกประธาน กมธ.แต่ละคณะนั้น สำหรับรายชื่อบุคคลที่จะเป็นประธาน กมธ. 10 คณะตามโควตาของพรรคเพื่อไทย (พท.) นั้น ได้แก่ นายชูศักดิ์ ศิรินิล ส.ส.บัญชีรายชื่อ จะนั่งประธาน กมธ.การป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ (ปปช.), นางเทียบจุฑา ขาวขำ ส.ส.อุดรธานี จะนั่งประธาน กมธ.การศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม, นายครูมานิตย์ สังข์พุ่ม ส.ส.สุรินทร์ จะนั่งประธาน กมธ.การคมนาคม, นายณัฐพงษ์ สุปริยศิลป์ ส.ส.น่าน จะนั่งประธาน กมธ.การเงิน การคลัง สถาบันการเงินและตลาดการเงิน, นายทศพร เสรีรักษ์ ส.ส.แพร่ จะนั่งประธาน กมธ.การสาธารณสุข, นายประเสริฐ บุญเรือง ส.ส.กาฬสินธ์ จะนั่งประธาน กมธ.การกิจการสภาผู้แทนราษฎร, นายนพดล ปัทมะ ส.ส.บัญชีรายชื่อ จะนั่งประธาน กมธ.การต่างประเทศ นายเอกธนัช อินทร์รอด ส.ส.หนองคาย จะนั่งประธาน กมธ.การท่องเที่ยว, นายเลิศศักดิ์ พัฒนชัยกุล ส.ส.เลย จะนั่งประธาน กมธ.การป้องกันปราบปรามการฟอกเงินและยาเสพติด และน.ส.ธีรรัตน์ สำเร็จวาณิชย์ ส.ส.กทม. จะนั่งประธาน กมธ.การสื่อสาร โทรคมนาคม และดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

นางเทียบจุฑา ขาวขำ เกิดวันที่  27 ธันวาคม พ.ศ. 2498 )ดำรงตำแหน่งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดอุดรธานี สังกัดพรรคเพื่อไทย อดีตเลขานุการกรรมาธิการการกระจายอำนาจท้องถิ่นและการปกครองรูปแบบพิเศษ สภาผู้แทนราษฎร และเป็นอดีตหนึ่งในแกนนำแนวร่วมประชาธิปไตยต่อต้านเผด็จการแห่งชาติ (นปช.)

นายเทียบจุฑา ขาวขำ เป็นนักการเมืองท้องถิ่นในจังหวัดอุดรธานี ได้รับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี และเป็นประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี (อบจ.) ต่อมาในปี 2554 ได้รับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดอุดรธานี เขต 9 สังกัดพรรคเพื่อไทย และในปี 2562 เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดอุดรธานี เขต 8 สังกัดพรรคเพื่อไทย และในปี พ.ศ. 2566 ได้ความไว้วางใจจากชาวจังหวัดอุดรธานีให้เป็น ส.ส.อีกสมัยในนาม พรรคเพื่อไทย

ล่าสุดพรรคเพื่อไทยเสนอให้เป็นประธานคณะกรรมาธิการการศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม ในโควต้าพรรค

 

ทีมา :วิกีพีเดีย

Leave a Reply