แผ่นดินธรรมลุยนราธิวาส ขอคะแนนไทยพุทธชูศีลธรรมนำชาติ

1,270 Views

วันที่ 11 มี.ค.2562 นายพลากร เทศนำ เลขาธิการพรรคแผ่นดินธรรม เปิดเผยว่า ระหว่างวันที่ 10-11 มี.ค.2562 พร้อมแกนนำพรรคและผู้สมัครส.ส.ของพรรค ลงพื้นที่ช่วยผู้สมัครพรรคแผ่นดินธรรมจังหวัดนราธิวาสขอคะแนนจากที่น้องชาวไทยพุทธ พื้นที่อำเภอเมือง ,สุไหงปาดี ,ระแงะ, จะแนะ เจาะไอร้องและสุดท้ายที่อำเภอสุคีริน ซึ่งพรรคได้ส่งผู้สมัครทั้ง 4 เขต

“แม้จะเหน็ดเหนื่อยและท่ามกลางอันตรายจากผู้ก่อความไม่สงบ แต่เมื่อพี่น้องเราอยู่ที่ไหน เราก็ต้องไปหา ไปให้กำลังใจและขอการสนับสนุน ขอขอบพระคุณทีมงานของพรรคแผ่นดินธรรม และพี่น้องทุกท่านที่ได้ต้อนรับและดูแลอย่างดียิ่งและอบอุ่นที่สุด” เลขาธิการพรรคแผ่นดินธรรม กล่าวและว่า

พรรคแผ่นดินธรรมเป็นพรรคชาวพุทธ ไม่มีแหล่งทุนใดๆ มาสนับสนุน มีแต่ทุนศรัทธา ทุนแห่งความมุ่งมั่นของพรรคแผ่นดินธรรม ที่ขาดทุกสิ่งทุกอย่างในการขับเคลื่อน แต่สิ่งที่พรรคแผ่นดินธรรมมีอย่าเหลือเฟือนั้นคือความตั้งใจ และความมุ่งมั่งทุกครั้ง ทุกที่ ที่พรรคแผ่นดินธรรมได้พบปะพี่น้องชาวพุทธที่ได้พบปะกัน ได้รับคือกำลังใจ ถ้าประชาชนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งได้ทราบข่าวพรรคแผ่นดินธรรม ขอได้เป็นส่วนหนึ่งของพรรคแผ่นดินธรรม ช่วยกันสนับสนุนและแนะนำพรรคแผ่นดินธรรม

“เรายังคงยืนยันเสมอและตลอดไปว่าประเทศชาติเรานั้น ตัองมีการพัฒนาทั้งสองด้านควบคู่กันไป คือทั้ง ความเจริญด้านวัตถุ การพัฒนาประเทศด้านต่างๆให้รุดหน้าเหมือนอารยประเทศ แต่สิ่งที่ขาดไม่ได้คือต้องมีการเจริญทางด้านจิตใจ ซึ่งมีความสำคัญไม่แพ้กัน พรรคแผ่นดินธรรม เราขออาสาพัฒนาด้านจิตใจของพี่น้องเรา โดยการใช้หลักธรรม ของพระพุทธศาสนามาให้ประชนชาวไทยได้เป็นหลักยึดเหนี่ยวจิตใจ ให้สมกับบ้านเมืองเราเป็นเมืองแห่งพระพุทธศาสนา” เลขาธิการพรรคแผ่นดินธรรม กล่าวและว่า

แม้ชาวพุทธจะมีพรรคในใจแล้ว หากมีการบริหารจัดการโดยแบ่งคะแนนจากครอบครัวมาสนับสนุนพรรคแผ่นดินธรรมบ้าง ก็จะเป็นการสร้างความเข้มแข็งให้กับพระพุทธศาสนา ซึ่งการทำหน้าที่ของชาวพุทธสามารถทำได้หลากหลายวิธี พรรคแผ่นดินธรรมขออาสาทำหน้าที่ปกป้องพระพุทธศาสนาในสภา ผลักดันบัญญัติให้พระพุทธศาสนาเป็นศาสนาประจำชาติ

Leave a Reply