เขียนเท่าที่รู้!! วิเคราะห์เลื่อน “สมณศํกดิ์”

หลังจากพิจารณารายชื่อพระภิกษุสงฆ์ที่ได้รับโปรดเกล้าเลื่อนสมณศักดิ์พระสงฆ์จำนวน 71 รูป ฮือฮาพอสมควรโดยเฉพาะในหมู่พระภิกษุที่ทำงานขับเคลื่อนเรื่องศีล 5 ได้รับโปรดเกล้า ฯ กัน “ยกแผง” บารมี “สมเด็จธงชัย” สมเด็จพระมหารัชมงคลมุนี  ยังขลังสมกับเป็น “แม่ทัพศีล 5” และ “แม่ทัพสายมู” 

ในขณะที่ “วัด ประชารัฐ สร้างสุข” นอกจาก “เจ้าคุณพล”  พระเทพเวที เจ้าอาวาสวัดสังเวช เจ้าคณะภาค 6 แล้ว ไม่เห็นมีใคร โดยเฉพาะ “สายปิดทองหลังพระ” อย่างวัดธรรมกาย “ไม่ติดโผ” รวมทั้ง สายวัดเขียนเขต ก็ “เป๊ก” หมายความว่า “สมเด็จชิน” สมเด็จพระมหาวีรวงศ์  ซึ่งเป็นแม่ทัพใหญ่ วัด ประชารัฐ สร้างสุข  คงไม่ออกแรง บรรดา “ขุนพล-ขุนศึก” ได้แต่ “เสียแผลใจ” มองบรรดาเครื่อข่ายศีล 5 เฉลิมฉลองกันอย่างอึกเกริก!!

ส่วน “ฝ่ายสาธารณะสงเคราะห์” หรือ “อปก.” ของ “สมเด็จประสิทธิ์” สมเด็จพระมหาธีราจารย์ “ปิดประตู” ไม่รับแขก แม้กระทั้ง “วัดโพธิ์ท่าเตียน”  ก็ไม่มี  “ติดบัญชี” สักรูป ขณะที่หลายวัดอันเป็นที่สถิตของ “กรรมการมหาเถรสมาคม”  มีติดบัญชีหลายวัด ทั้งวัดอรุณราชวราราม วัดปากน้ำ วัดกัลยาณมิตร วัดราชบพิธฯ และวัดเทพศิรินทร์ เป็นต้น

ส่วน “สายบาลี” ติดมาปละปลาย เช่น สายวัดปากน้ำ นอกนั่นก็ไม่เห็นรูปใด อาจนับได้ว่าก็ “เจ้าคุณละเอียด” วัดสามพระยา จากพระเทพวิสุทธิดิลก เป็น “พระธรรมวชิรปัญญาภรณ์”

ขณะที่ “สมเด็จใหญ่” สมเด็จพระพุฒาจารย์ นิ่ง ๆ กินเรียบ โดยเฉพาะ “เด็กถือย่าม” ไม่ได้อยู่วัดไตรมิตร อยู่ สุพรรณบุรี นอกจากดันให้เป็นรองเลขาเจ้าคณะใหญ่หนตะวันออก เมื่อไม่นานมานี้ คราวนี้อาศัยบารมีความเป็น“ประธานมหาคณิสสร” และ “พี่ใหญ่” ฝ่ายมหากาย ดัน คนใกล้ชิด ได้ดีถ้วนหน้า..ทั้ง เลขาใหญ่ เลขาเล็ก!!

ส้มหล่น!! น่าจะเป็น “วัดพระพุทธฉาย” สระบุรี  พระราชธีราภรณ์ เดิม “ไม่ติดโผ” แต่มีข่าวว่ามา “เพิ่มเติม” ทีหลัง จริงเท็จไม่ทราบ จนได้เลื่อนเป็น “พระเทพวชิรธีราภรณ์”

ส่วนสายวิชาการ “มจร” มีติดมา 2 รูป คือ พระมหาสมบูรณ์ วุฑฺฒิกโร รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการเป็น “พระปัญญาวัชรบัณฑิต” และ “เจ้าคุณต่าย” พระชยานันทบุรี จากวิทยาลัยสงฆ์น่านเป็น “พระราชนันทวัชรบัณฑิต” และสาย “มมร”  ติด 2 รูปเช่นกัน คือ “พระครูเป็ด” พระครูปลัดสุวัฑฒนพรหมจริยคุณ รองอธิการบดี คนนี้มือทำงานของ มมร เป็นพระราชาคณะที่ “พระสุธีวชิรคุณ” อีกรูปอยู่วิทยาเขตมหามกุฎอีสานคือ พระครูสุธีจริยวัฒน์เลื่อนเป็นพระราชาคณะ“พระสุธีวชิรธรรม”

“ผู้เขียน” มีความสนิทกับ “กลุ่มศีล 5”  หลายรูปที่ได้เลื่อนถือว่า “เหมาะสม” แล้ว โดยเฉพาะ “พระเทพเสนาบดี” เจ้าคณะจังหวัดลพบุรี การขับเคลื่อนศีล 5 หากไม่มี พระเทพเสนาบดี ไร้ชีวิตชีวา เพราะไม่มี “ตัวจี๊ด” ประสานเครือข่ายทั้งคณะสงฆ์และเครือข่ายมหาดไทย ส่วน “นายทุน” ศีล 5 อย่างวัดตะโก ได้เลื่อนเป็น “พระวชิรภาวนาภิรัต”  รูปนี้  “ใจถึงพึ่งได้”  ท่านทำไม่ใช่เฉพาะแค่ศีล 5  เรื่องที่เจ้าอาวาสวัดตะโกควรได้เลื่อนอย่างยิ่งคือการอบรมสามเณร..ทรงพระปาฎิโมกข์

แต่ “เสียดาย” หลายรูปไม่ติด ไม่ว่าจะเป็น รองเจ้าคณะจังหวัดราชบุรี พระมหาประกอบ โชติปุญโญ,พระครูศรีรัตนภิวัฒน์,หรือแม้กระทั้ง “หลวงพ่อเล็ก” วัดท่าขนุน กาญจนบุรี “หลวงพี่น้ำฝน” วัดไผ่ล้อม จ.นครปฐม วัดเศรษฐีเรือนทอง จ.ลพบุรี คราวหน้า “ลูกพี่ใหญ่” สมเด็จพระมหารัชมงคลมุนี ต้อง “หยิบชื่อ” ขึ้นมาพิจารณา

หรือแม้กระทั้ง “พระเทพปวรเมธี”  ประธานขับเคลื่อนศีล 5 หนกลาง คราวนี้ไม่ติด แต่ก็มีข่าวว่าอาจได้รับการเยียวยาตำแหน่ง “เจ้าคณะภาค” รองรับ จริงหรือเท็จ ต้อง “วัดใจ” สมเด็จธงชัย เจ้าคณะใหญ่หนกลาง

ถึงอย่างไรเสีย “ภาพรวม” การเลื่อนสมณศักดิ์ครั้งนี้อันเป็น “โควต้า” ของมหาเถรสมาคม พิจารณาจากรายชื่อได้ดีการ “ถ้วนหน้า” ทุกเครือข่าย อาจมี “เด็กนาย” หลุดมาบ้าง ก็เป็นธรรมดาสำหรับ “ระบบอุปถัมภ์” ในสังคมไทย

“ผู้เขียน” ในฐานะสื่อมวลชนสายพระ ขอแสดงความยินดีและมุทิตาทุกรูป และขอให้ทุกท่านจงเตือนตัวเองและมีสติอยู่เสมอว่า พวกท่านคือ “พระของพระราชา” อยู่ในตระกูล “พระวชิร” เพราะฉะนั้น จะคิดจะทำอะไร ขอให้ยึดมั่นในพระธรรมวินัย กฎหมายบ้านเมือง และจารีตประเพณีในสังคมไทย “สมณศักดิ์” เป็นเพียง “เครื่องบันดาล” ขวัญกำลังใจ ในการทำงานรับใช้พระพุทธศาสนา และทำหน้าที่ดูแลอบรมประชาชน “ต่างพระเนตร -พระกรรณ”  ประพฤติตนให้เหมาะสมกับความเป็นสาวกของพระพุทธเจ้า และความวางไว้พระทัยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว..

Leave a Reply