กำหนดการส่งสังขาร “พระมงคลธีรคุณ” กลับประเทศไทย

วันที่ 27 ก.พ. 67  พระมหานิพนธ์ ญาณวีโร พระธรรมทูตไทยสายอินเดีย -เนปาล ได้ส่งกำหนการ การส่งสังขารเจ้าคุณพระมงคลธีรคุณ รองเจ้าอาวาสวัดญาณเวศกวัน จ.นครปฐม เลขานุการในสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ป.อ.ปยุตฺโต) กลับมายังประเทศไทย โดยวัดไทยพุทธคยา ร่วมกับกระทรวงการต่างประเทศ  ดังนี้

การดำเนินการของ กงสุลใหญ่ (สกญ.)ณ เมืองกัลกัตตา ภายใต้การดูแลของพระมหานิพนธ์ญาณวีโรกรณีการมรณภาพของท่านเจ้าคุณพระมงคลธีรคุณ รองเจ้าอาวาสวัดญาณเวศกวัน จ.นครปฐม เลขานุการในสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ป.อ.ปยุตฺโต) สกญ. ขอเรียน ดังนี้

1.. สกญ. ได้รับแจ้งจากเจ้าหน้าที่ประจำที่ทำการสถานกงสุลชั่วคราว ณ วัดไทยพุทธคยาว่า ท่านเจ้าคุณพระมงคลธีรคุณ
มีภาวะหัวใจล้มเหลวเฉียบพลัน และมรณภาพ ณ วัดไทยพุทธคยา เมื่อวันอังคารที่ 27 ก.พ. 2567 ช่วงเช้าที่ผ่านมา

2.. สกญ. อยู่ระหว่างเตรียมการออกเอกสารใบมรณบัตร และช่วยดำเนินการด้านเอกสารที่เกี่ยวข้องในการเคลื่อนย้ายศพจากวัดไทยพุทธคยามายังสนามบินกัลกัตตา เพื่อส่งกลับไปยังประเทศไทยต่อไป โดยการเคลื่อนย้ายศพจะมี พระนท (พระลูกศิษย์) ของท่านเจ้าคุณพระมงคลธีรคุณเดินทางกลับประเทศไทยด้วย

3.. วัดไทยพุทธคยากำหนดจัดพิธีศาสนกิจรดน้ำศพและสวดพระอภิธรรมที่วัดไทยพุทธคยา เวลา 18.00 น. ก่อนเคลื่อนย้ายศพไปยังเมืองกัลกัตตา เวลา 22.00 น. (ใช้เวลาเดินทางรถยนต์ ประมาณ 10 ชั่วโมง ซึ่งคาดว่าจะถึงเมืองกัลกัตตาในช่วงสายของวันพุธที่ 28 ก.พ. 2567)

4.. การส่งศพกลับประเทศไทย คาดว่าจะส่งศพกลับในวันที่ 29 ก.พ. 2567 โดย Thai Airways เที่ยวบิน TG 314 เวลา 02.00 น. และเดินทางถึงประเทศไทย เวลา 06.10 น. ในวันเดียวกัน (รอยืนยัน)
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และหากมีพัฒนาการเพิ่มเติมจะเรียนให้ทราบ

Leave a Reply