คลิปน่ารัก..ทูตต่างประเทศประจำประเทศไทยอวยพรปีใหม่ไทย เทศกาลสงกรานต์ ๒๕๖๓

    เนื่องในโอกาสวาระดิถีขึ้นปีใหม่ พ.ศ ๒๕๖๓ กระทรวงวัฒนธรรมได้จัดกิจกรรมเชิญชวนสถานเอกอัครราชทูตต่างประเทศประจำประเทศไทย จัดทำคลิปวิดีโออวยพรปีใหม่แก่ประชาชนชาวไทย ซึ่งมีสถานเอกอัครราชทูตฯ จาก ๑๑ ประเทศ นำโดยเอกอัครราชทูต และเจ้าหน้าที่สถานเอกอัครราชทูตฯ ส่งคลิปวิดีโอเข้าร่วมกิจกรรม เพื่อร่วมถ่ายทอดคำอวยพร ความปรารถนาดี และมิตรไมตรีมอบให้แก่ประชาชนชาวไทยให้มีความสุขตลอดปีใหม่ พ.ศ ๒๕๖๓

 

Leave a Reply