กำหนดการพิธี “เจริญพระพุทธมนต์นวัคคหายุสมธัมม์” ถวายเป็นพระราชกุศลแก่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

 

วันที่ ๒๕ ก.ค๖๕  สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เผยแพร่กิจกรรมของคณะสงฆ์ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๕ คณะสงฆ์จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์นวัคคหายุสมธัมม์ ถวายเป็นพระราชกุศล แก่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  มีรายละเอียดดังนี้

๑. เจ้าคณะใหญ่คณะธรรมยุต กำหนดจัดพิธีในวันพุธ ที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๖.๐๐ น. ณ วัดเทพศิรินทราวาส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร

๒. เจ้าคณะใหญ่หนตะวันออก กำหนดจัดพิธีในวันพุธ ที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๗.๐๐ น. ณ วัดไตรมิตรวิทยาราม เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร

๓. เจ้าคณะใหญ่หนกลาง กำหนดจัดพิธีในวันอังคาร ที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๗.๐๐ น. ณ วัดสระเกศ เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร

๔. เจ้าคณะใหญ่หนเหนือ กำหนดจัดพิธีในวันอังคาร ที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ วัดพระธาตุช่อแฮ อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่

๕. เจ้าคณะใหญ่หนใต้ กำหนดจัดพิธีในวันอังคาร ที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๐๐ น. ณ วัดกะพังสุรินทร์ อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง

Leave a Reply