เจ้าคณะภาค 6 ย้ำขอให้คณะสงฆ์ยึดพระวินัย,กฎหมายบ้านเมืองและมติ มส. อย่างเคร่งครัด

                 เมื่อวันที่ 20 พ.ย.63 ที่ผ่านมา  พระเทพเวที รก.เจ้าคณะภาค 6 ได้ประชุมคณะสงฆ์ระดับภาค จังหวัด และอำเภอ ในเขตการปกครองรวม 5 จังหวัดประกอบด้วย จังหวัดลำปาง, เชียงราย, พะเยา, แพร่, และจังหวัดน่าน ณ จังหวัดเชียงราย

 

                พระเทพเวที ได้กล่าวย้ำถึงบทบาทและภารกิจของคณะสงฆ์ไทย ขอให้ปฏิบัติตามพระธรรมวินัย/กฎหมาย (สงฆ์ – บ้านเมือง) และ กฎมหาเถรสมาคม ซึ่งประกอบด้วย /ข้อบังคับ/ระเบียบ/ คำสั่ง/ มติ/ ประกาศ.อย่างเคร่งครัด

            พร้อมกันนี้ได้ตรวจใบตอบข้อสอบนักธรรมชั้นตรี ปีการศึกษา 2563 ของกองธรรมสนามหลวงด้วย


Leave a Reply