ที่พึ่งยามยาก “วัดลาดปลาเค้า” เปิดอาคารเรียน 4 ชั้นรองรับผู้ประสบภัย “น้ำท่วม”

วันที่ 11 ก.ย. 65  เฟซบุ๊ค พระมหาเขมานันท์ ฉลอม ปิยสีโลแสนดวง เจ้าอาวาสวัดลาดปลาเค้า เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร ประกาศว่า  วัดลาดปลาเค้า  เปิดตึกบาลี  4  ชั้น  เป็นที่พักพิง ให้กับชาวบ้านที่เดือดร้อนจากภัยน้ำท่วม  ที่ไม่มีที่พักอาศัย  ให้เข้ามาพักอาศัยได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป เพื่อรองรับประชาชน  ทั้งในเขตลาดพร้าว  เขตบางเขน  เขตจตุจักร  และชาวบ้านโดยทั่วไปที่เดือดร้อนจากน้ำท่วม โดยความร่วมมือของ  สำนักงานเขตลาดพร้าว  กรุงเทพมหานคร

ท่านใดประสบภัยน้ำท่วม ติดต่อได้ที่เจ้าอาวาสวัดลาดปลาเค้า 085- 128- 4459

Leave a Reply