“พระพรหมบัณฑิต” สอบถาม “อนุชา ถึงผลการดำเนินการโคล้านครอบครัว โอกาส “บิ๊กตู่” มอบให้เข้าถวายเครื่องราชสักการะเข้าพรรษา

เมื่อเมื่อวันที่ 1 กันยายน 2566 เวลา 08.00 น. ที่วัดประยูรวงศาวาสวรวิหาร ถนนประชาธิปก เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี มอบหมายให้นายอนุชา นาคาศัย รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นผู้แทนถวายเครื่องราชสักการะเนื่องในเทศกาลเข้าพรรษา ประจำปี 2566 แด่พระพรหมบัณฑิต เจ้าอาวาสวัดประยูรวงศาวาสวรวิหาร กรรมการมหาเถรสมาคม อดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย(มจร)

จากนั้น นายอนุชา ได้สนทนาธรรมกับพระพรหมบัณฑิต โดยพระพรหมบัณฑิต ได้สอบถามถึงปัญหา อุปสรรค รวมทั้งให้คำแนะนำในการทำงาน ขอยึดหลักของประชาชนและประเทศชาติเป็นสำคัญ ทั้งนี้พระพรหมบัญฑิตได้ชื่นชมในการทำหน้าที่กำกับสำนักพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ซึ่งเป็นเสาหลักที่สำคัญอีกเสาหนึ่งของประเทศ เป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจ ต้องช่วยกันทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา

นอกจากนี้ พระพรหมบัณฑิตยังได้สอบถามถึงผลการดำเนินโครงการโคล้านครอบครัว ในกำกับการดูแลของนายอนุชา ถือเป็นโครงการเศรษฐกิจฐานรากสร้างประโยชน์โดยตรงต่อประชาชนในท้องถิ่น หากช่วยกันขับเคลื่อนโครงการจนประสบความสำเร็จจะส่งผลต่อเศรษฐกิจโดยรวม ทำให้ชีวิตความเป็นอยู่คนประชาชนระดับฐานรากมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นตามมา ช่วงท้ายของการสนทนาธรรม พระพรหมบัณฑิต ได้ให้พรขอให้นายอนุชา มีสุขภาพแข็งแรง ทั้งกาย และใจ มีกำลังทำงานที่เป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติต่อไป ขอให้การดำเนินงานทุกอย่างประสบความสำเร็จ

Leave a Reply