“พระธรรมกิตติเมธี” มาแล้ว!! ทอดผ้าป่าช่วย “วัดชายแดนใต้” ชาวพุทธต้องไม่ทิ้งกัน??

วันที่ 27 ก.พ. 65  พระธรรมกิตติเมธี  (เกษม สญฺญโต ป.ธ.9 ,ดร.)   อดีตกรรมการมหาเถรสมาคม  ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค 16 , 17- 18 (ธ)   ประธานศูนย์พิทักษ์พระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทย ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดราชาธิวาสวิหาร ได้เชิญชวนคณะสงฆ์และพุทธศาสนิกชนทั่วไป รวมทอดผ้าป่าช่วยเหลือ “วัดชายแดนใต้” ความว่า

ด้วยวัดในเขตจังหวัดชายแดนภาคใต้ มีปัญหาหลายประการดังที่ทราบกันทั่วไปแล้ว มีความลำบากมาก ทั้งความเป็นอยู่ของพระภิกษุสามเณร และประชาชนทั่วไป หลายครอบครัวที่เคยอุปถัมภ์บำรุงวัดต้องอพยพหลบภัย จึงขอเชิญชวนท่านผู้มีจิตศรัทธาร่วมกันทอดผ้าป่า เพื่อระดุมทุนช่วยเหลือท่านเหล่านั้นตามลำกำลัง

กำหนดทอดผ้าป่า ที่ วัดราชาธิวาสวิหาร (คณะใต้) ถนนสามเสน แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต กรุงเทพมหาคร วันอังคารที่ 1 มีนาคม 2565 เวลา 13.30 น. ร่วมทำบุญผ้าป่าคร้ังนี้โดยตรงที่ “พระธรรมกิตติเมธี” หรือโอนเข้าบัญชี ธนาคารไทยพาณิชย์ ชื่อบัญชี พระธรรมกิตติเมธี (เพื่อพัฒนาวัดภาคใต้) สาขาเทเวศร์ ประเภทเงินฝากออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 020-285-287-1

พระธรรมกิตติเมธี ในอดีตที่ผ่านมาถือว่าเป็นพระภิกษุสงฆ์หัวก้าวหน้าที่มุ่งมั่นทำงานเพื่อคณะสงฆ์และกิจการพระพุทธศาสนาในประเทศไทย ช่วงระยะเวลา 3-4 ปีที่ผ่านมาได้รับโปรดเกล้า ฯ แต่งตั้งให้เป็น “กรรมการมหาเถรสมาคม” จึงทำให้บทบาทด้านสังคมและกิจการพระพุทธศาสนาที่เคยขับเคลื่อนเงียบหายไป โดยเฉพาะในตำแหน่งประธานศูนย์พิทักษ์พระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทย ที่ชาวพุทธหลายกลุ่มพยายามเรียกร้องให้หวนบทบาทกลับคืนมาโดยเฉพาะการช่วยเหลือชาวพุทธและคณะสงฆ์ในชายแดนภาคใต้..

Leave a Reply