สภาผู้แทน ฯ ตัั้งอนุฯพิจารณาจัดตั้ง “ธนาคารพุทธ” คนดังแวดวงพุทธพรึบ!!

วันที่ 6 กันยายน 2565 นายไชยา พรหมา ประธานคณะกรรมาธิการศึกษาการจัดทำและติดตามการบริหารงบประมาณ สภาผู้แทนราษฎร ได้ลงนามแต่งตั้งคณะอนุกรรมาธิการและที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ ดำเนินการพิจารณางบประมาณเพื่อการจัดตั้งธนาคารพระพุทธศาสนา มีรายนามดังนี้

 

 

Leave a Reply