จังหวัดสมุทรสงครามถวายคัมภีร์เทศน์ “อุภินนมัตถจรกถา” เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง “ แด่คณะสงฆ์รวม 115 วัด”

วันที่ 5 ส.ค. 65 ที่ศาลาอเนกประสงค์วัดเพชรสมุทรวรวิหาร อำเภอเมืองสมุทรสงคราม  นายศิริศักดิ์ ศิริมังคะลา  รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม รักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดฯ เป็นประธานถวายคัมภีร์เทศน์ เฉลิมพระเกียรติ บทพระธรรมเทศนาเฉลิมพระธรรมบารมีใน “อุภินนมัตถจรกถา” เฉลิมพระธรรมบารมี   สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิม        พระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565  โดยรองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย เปิดกรวยกระทงดอกไม้เบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง  นายสันชัย  พัฒนะวิชัย หัวหน้าสำนักงานจังหวัด กราบถวายรายงานจบแล้ว ประธานฝ่ายฆราวาส   ถวายคัมภีร์เทศน์เฉลิมพระเกียรติ บทพระธรรมเทศนาเฉลิมพระธรรมบารมีใน “อุภินนมัตถจรกถา” เฉลิมพระธรรมบารมี   สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวงแด่พระสมุทรวชิรโสภณ ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดสมุทรสงคราม เจ้าอาวาสวัดเพชรสมุทรวรวิหาร ประธานฝ่ายสงฆ์ พระเทพสุเมธี เจ้าคณะธรรมยุตจังหวัดสมุทรสงคราม พระภาวนาวิสุทธิโสภณ เจ้าคณะจังหวัดสมุทรสงคราม เจ้าคณะอำเภอ เพื่อนำไปมอบให้กับเจ้าอาวาสทั้ง 115 วัดในพื้นที่จังหวัดสมุทรสงคราม โดยมีผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการเข้าร่วมพิธี

จากนั้นพระสมุทรวชิรโสภณ ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดสมุทรสงคราม เจ้าอาวาสวัดเพชรสมุทรวรวิหาร ประธานฝ่ายสงฆ์ แสดงพระธรรมเทศนาเฉลิมพระธรรมบารมีใน” “อุภินนมัตถจรกถา” กว่า 45 นาที

นายศิริศักดิ์ ศิริมังคะลา  รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม รักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดกล่าวว่า   การถวายคัมภีร์เทศน์เฉลิมพระเกียรติบทพระธรรมเทศนาเฉลิมพระธรรมบารมีใน “อุภินนมัตถจรกถา” เฉลิมพระธรรมบารมีสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่อง    ในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 ซึ่งได้มีพิธีมอบให้กับผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2565 เพื่อนำไปถวายวัด สำหรับนำไปเผยแผ่แสดงพระธรรมเทศนา ให้พุทธศาสนิกชนได้สดับ และน้อมเกล้าฯ ถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ทุกวันธรรมสวนะหรือวันพระตลอดทั้งปี

Leave a Reply