“อนุชา”นำคณะถวายสิ่งของสนับสนุนวัดราชบพิธ ช่วยเหลือพระ-โยมสู้ภัยโควิด

วันเสาร์ที่ 15 พฤษภาคม 2564 เวลา 10.00 น. ณ อาคารสัมฤทธิ์วิทยาการ วัดราชบพิธสถิตมหาสีมารามราชวรวิหาร นายอนุชา นาคาศัย รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี นำคณะเข้ากราบสมเด็จพระมหาวีรวงศ์ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดราชบพิธสถิตมหาสีมารามราชวรวิหาร และเลขานุการสมเด็จพระสังฆราช เพื่อถวายสิ่งของและเครื่องอุปโภคบริโภคให้ทางวัดนำไปสนับสนุนการให้ความช่วยเหลือพระภิกษุ สามเณร และสงเคราะห์ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์แพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โควิด-19

รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า เจ้าพระคุณสมเด็จพระสังฆราชทรงมีความห่วงใยต่อสถานการณ์แพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด-19 ระลอกใหม่ ซึ่งแพร่ระบาดเป็นวงกว้าง ส่งผลกระทบต่อสภาพจิตใจ และการใช้ชีวิตประจำวันของประชาชน ทำให้เกิดความยากลำบากในการดำเนินชีวิต จึงทรงมีพระบัญชาให้วัดที่มีศักยภาพดำเนินการช่วยเหลือชุมชนและประชาชนผู้ประสบภัย ปัจจุบันพบว่ามีหลายวัดที่ดำเนินการจัดตั้งโรงทาน และแจกจ่ายสิ่งของเครื่องใช้จำเป็นแก่ประชาชน วันนี้คณะจึงได้นำสิ่งของและเครื่องอุปโภคบริโภคที่จำเป็นมาร่วมสนับสนุน เพื่อนำไปแจกจ่ายยังวัดและชุมชนที่มีความต้องการ พร้อมกันนี้ ขอเชิญชวนประชาชนที่มีความพร้อมและต้องการสนับสนุน สามารถนำสิ่งของเครื่องใช้และเครื่องอุปโภคบริโภคไปบริจาคได้ยังวัดต่างๆ มั่นใจว่าถ้าทุกฝ่ายร่วมมือกัน ช่วยเหลือกัน ประเทศจะสามารถก้าวผ่านสถานการณ์นี้ไปได้

รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวต่อไปว่า สถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด-19 ระลอกใหม่ แพร่ระบาดในหลายพื้นที่ทั่วประเทศ อาจทำให้พระสงฆ์มีความเสี่ยงสูงต่อการได้รับเชื้อ เนื่องจากพระสงฆ์มีกิจนิมนต์ ต้องพบปะกับประชาชน และต้องทำสังฆกรรมร่วมกันเป็นหมู่คณะ จึงขอความร่วมมือประชาชนกลุ่มเสี่ยงระมัดระวังเว้นระยะห่างพระสงฆ์ให้มากกว่าเดิม เพื่อความปลอดภัย และเพื่อป้องกันควบคุมการแพร่ระบาดจากประชาชนไปสู่พระสงฆ์

Leave a Reply