เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2565 ที่ทำเนียบรัฐบาล นายอนุชา นาคาศัย รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวภายหลัง พระครูวิจิตรวีรญาณ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดธาตุทอง นำคณะประกอบด้วยพระมหาสิริชัย ญาณวฒฺฑโน พระมหานพรัตน์ รตนวโร พระมหาหัสชัย ปภาชโย และ พระกากัน อโสโก (มาลิค) นักแสดงชาวอินเดีย ผู้รับบทเจ้าชายสิทธัตถะ ในเรื่อง Sri Siddhartha Gautama ที่เดินทางมาบรรพชาในไทยและเดินทางไปสักการะสังเวชนียสถานที่ประเทศอินเดีย เข้าหารือแนวทางและความร่วมมือในการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาระหว่างไทย-อินเดีย ว่า

“พระกากัน อโสโก (มาลิค) กล่าวชื่นชมประเทศไทย พร้อมให้ความร่วมมือนำคำสั่งสอนและความรู้เกี่ยวกับพระพุทธศาสนาในประเทศไทย ไปเผยแพร่ต่อที่ประเทศอินเดีย ถือว่าเป็นเรื่องที่น่ายินดีอย่างมาก ขอให้คนไทยทุกคนร่วมกันปกป้องพระพุทธศาสนาซึ่งเป็นอีกหนึ่งเสาหลักที่สำคัญของประเทศไทยให้เจริญรุ่งเรืองยิ่งๆ ขึ้นไป”

Leave a Reply