ซีพี ออลล์ ถวายแอลกฮอล์เจล แด่ มจร มูลค่า 2.2 ล้านบาท

            วันนี้ ณ อาคาร ซี.พี. ทาวเวอร์ ชั้น 11 ถนนสีลม กรุงเทพ  นายก่อศักดิ์ ไชยรัศมีศักดิ์ ประธานกรรมการบริหาร บมจ.ซีพี ออลล์ ผู้ก่อตั้งร้านเซเว่น อีเลฟเว่นในประเทศไทย ถวายแอลกอฮอล์เจล จำนวน 20,000 ขวด มูลค่า 2.2 ล้านบาท แด่ พระราชปริยัติกวี อธิการบดี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เพื่อพระนิสิต นักศึกษาและบุคลากรของวิทยาลัยเขตทั่วประเทศ ใช้ในการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด – 19 ในโครงการ “คนไทยไม่ทิ้งกัน” ตามปณิธาน “ร่วมสร้างสรรค์และเเบ่งปันโอกาสให้ทุกคน”

**************

 

Leave a Reply