โปรดเกล้าฯ!พ.ร.ฎ.เลือกตั้งส.ส.แล้ว

วันที่ 23 ม.ค.2562 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาได้เผยแพร่ พระราชกฤษฎีกาให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นการทั่วไป พ.ศ. 2562 ความว่า

 

http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2562/A/008/T_0001.PDF

Leave a Reply