“พระเทพปวรเมธี” รับถวายโล่ “เชิดชูเกียรติ” จากกระทรวงศึกษาธิการ

วันที่ 25 มิ.ย. 66  มีรายงานว่า วานนี้ ( 24 มิ.ย.66)  กระทรวงศึกษาธิการ และสมาคมกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานแห่งประเทศไทย ได้ถวายโล่รางวัลประกาศเกียรติคุณแก่ พระเทพปวรเมธี อัคคมหาบัณฑิต รองเจ้าคณะภาค 15 รองประธานศูนย์พระปริยัตินิเทศก์แห่งคณะสงฆ์ ส่วนกลาง ผจล.และประธานองค์การศึกษา วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร กรุงเทพมหานคร ประธานคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5 หนกลาง รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (มจร) ผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดมหาจุฬาลงกรณราชูทิศ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ และโรงเรียนวัดประยุรวงศาวาส เป็นบุคคลผู้ได้รับยกย่องเชิดชูเกียรติในฐานะ “ประธานกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานดีเด่น ประจำปีพุทธศักราช 2565”

สำหรับพระเทพปวรเมธี  ถือว่าเป็น พระนักวิชาการ ที่มีบทบาทสูงรูปหนึ่งในคณะสงฆ์ไทย ในอดีตที่ผ่านมานอกจากร่วมพัฒนา มจร กับพระพรหมบัณฑิต จนเป็นที่รู้จักทั่วโลกแล้ว  เมื่อปี พ.ศ. 2560  มหาเถรสมาคมไว้วางใจมอบหมายให้เป็น ประธานคณะกรรมการประสานงานแผนยุทธศาสตร์การปฎิรูปกิจการพระพุทธศาสนาของคณะสงฆ์ไทยด้วย

Leave a Reply