ยุบทษช.!มติศาลรัฐธรรมนูญเอกฉันท์ ตัดสิทธิ์กรรมการบริหารพรรค 10 ปีมติ 6 ต่อ 3

เมื่อเวลาประมาณ 15.00 น. วันที่ 7 มี.ค.2562 ศาลรัฐธรรมนูญนัดอ่านคำวินิจฉัยคดีที่สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) เสนอให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยยุบพรรคไทยรักษาชาติ (ทษช.) กรณีเสนอชื่อแคนดิเดตนายกรัฐมนตรี ตาม พ.ร.ป.ว่าด้วยพรรคการเมือง มาตรา 92 เนื่องจากกระทำการอันเป็นปฏิปักษ์ต่อการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

ศาลรัฐธรรมนูญได้วินิจฉัยยุบพรรคไทยรักษาชาติด้วยมติเอกฉันท์ ตัดสิทธิ์คณะกรรมการบริหารพรรคเป็นเวลา 10 ปี ด้วยมติ 6 ต่อ 3

Leave a Reply