ขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ปฏิรูปพระพุทธศาสนาภาคเหนือ

วันอังคารที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๐๐ – ๑๑.๑๕ น. พระราชวรเมธี, รศ.ดร. รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร ประธาน คปพ. วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร บรรยายพิเศษเรื่อง “การขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์การปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนา” ในการประชุมเจ้าคณะพระสังฆาธิการ ระดับ จจ. รจจ. จอ. รจอ. จต. และเลขานุการทุกระดับ ในเขตปกครองคณะสงฆ์ภาค ๗ (เชียงใหม่ ลำพูน แม่ฮ่องสอน) โดยมีพระเดชพระคุณ พระพรหมเสนาบดี รก.จภ.๗ จล.วัดปทุมคงคา กทม. และประธานคณะกรรมการขับเคลื่อนหมู่บ้านรักษาศีล ๕ เป็นประธานเปิดการประชุม ณ วิหารหลวง วัดพระธาตุศรีจอมทอง ต.บ้านหลวง อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่

ทั้งนี้สามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://thebuddh.com/?p=38679

Cr.เฟซบุ๊ก พระราชวรเมธี, รศ.ดร.

Leave a Reply