พระครูปลัดวิริยวัฒน์ลั่นระฆังแห่งสันติภาพที่นครตักศิลา รัฐบาลปากีสถานนิมนต์จำพรรษาสำรวจนโบราณถานหวังชาวพุทธทัศนศึกษา

เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2565 เฟซบุ๊ก TP Bat ได้โพสต์ข้อความว่า นับเป็นสิริมงคลของชาวไทย ที่มีพระสงฆ์ไทยได้รับนิมนต์ให้ไปจำพรรษา ณ.นครตักศิลาในประเทศปากีสถาน และได้รับอาราธนาจากรัฐบาลปากีสถานให้สำรวจและพิจารณา ทำการวางแผนพัฒนาเมืองนครตักศิลาให้กลับมาและสามารถเป็นโบราณสถานที่ชาวพุทธจะได้เดินทางมาทัศนศึกษาต่อไปในอนาคต ซึ่งทำให้มองเห็นว่าต่อไปชาวพุทธจะมีสถานที่ที่เดินทางจะไปศึกษาซึ่งทางประเทศปากีสถานจะให้ความสนับสนุนในฐานะการท่องเที่ยวและสร้างความเจริญให้กับท้องถิ่นนั้นๆ ต่อไป

พระสงฆ์ที่ได้อาราธนาในครั้งนี้คือพระครูปลัดวิริยวัฒน์ พระอาจารย์อารยวังโส (เจ้าอาวาสวัดป่าพุทธพจน์หริภุญไชย จ.ลำพูน) พร้อมคณะสงฆ์ และ คณะผู้ติดตาม ผมได้นำภาพมาเผยแพร่ให้เพื่อนๆได้ชมวัตถุโบราณที่มีปรากฎในพิพิธภัณฑ์ ซึ่งเราคงมีโอกาสได้เห็นยากและเป็นวัตถุที่ทรงคุณค่าทางพุทธศาสนาเมื่อ1-2 พันปีมาแล้ว

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ทั้งนี้พระครูปลัดวิริยวัฒน์ พระอาจารย์อารยวังโส ได้รายงานผลการสำรวจโบราณสถานอย่างต่อเนื่อง ผ่านทางเพจ “Most Venerable Arayawangso (พระอาจารย์อารยวังโส)” อย่างต่อเนื่อง ล่าสุดได้โพสต์เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2565 ความว่า 28 กรกฎาคม 2565 ณ พิพิธภัณฑ์สวัต แหล่งอารยธรรมตอนเหนือของชมพูทวีป/ปากีสถาน.วันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

พ.อ.อดิศักดิ์ โชวิเชียร ผชท.ทบ.ไทย/อิสลามาบัด รรก.ผชท.ทหารไทย/อิสลามาบัด เป็นประธานฝ่ายฆราวาสกล่าวถวายพระพร หลวงพ่อพระอาจารย์อารยวังโสประธานฝ่ายสงฆ์ อ่านพระดำรัสถวายพระพร ของเจ้าพระคุณสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก แล้วสวดชยันโต

จากนั้นพระอาจารย์อารยวังโสได้กล่าวถึงความเป็นมาของการติดตั้งระฆังแห่งสันติภาพ ณ พิพิธภัณฑ์สวัต อันสืบเนื่องจากเมื่อปลายปี 2562 ในการมาเจือนปากีสถาน ตามคำนิมนต์ของรัฐบาล เป็นครั้งแรก ได้มีการติดตั้งระฆังแห่งสันติภาพที่พิพิธภัณฑ์ตักศิลา และ พิพิธภัณฑ์เปชวาร์ Prince Adnan ได้นิมนต์ให้พระอาจารย์อารยวังโสมาติดตั้งระฆังแห่งสันติภาพที่สวัตด้วย ซึ่งหลงงพ่อพระอาจารย์อารยวังโสได้รับนิมนต์ ได้สั่งทำระฆังไว้ แต่โควิด 19 ได้ระบาดหนักจนไม่สามารถมาได้ จนถึงวันนี้หลวงพ่อยังรักษาคำพูด แม้ Prince Adnan จะเสียชีวิตไปโดยอุบัติเหตุทางรถยนต์ เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2565

ในวันนี้หลวงพ่อพระอาจารย์อารยวังนั้นได้ลั่นระฆังสันติภาพเหนือดินแดนแห่งนี้ ประกาศพุทธศาสนายังธำรงสืบต่อไป ด้วยอำนาจแห่งธรรม พุทธศาสนาจะต้องแผ่กว้างออกไปอีกครั้งหนึ่ง

Leave a Reply