เจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายเข้ากระทำสามีจิกรรมสมเด็จพระสังฆราช​

วันที่ 18 ก.ค.2562 ที่ผ่านมา เนื่องในเทศกาลเข้าพรรษา​ พระครูสังฆรักษ์​ รังสฤษดิ์​ อิทฺธิจินฺตโก​ เจ้าอาวาสวัดพระธรรมกาย​ นำคณะพระเถรานุเถระเดินทางเข้ากราบถวายสักการ​กระทำสามีจิกรรม สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก เจ้าอาวาสวัดราชบพิธสถิตมหาสีมารามราชวรวิหาร

หลังจากนั้นได้เดินทางเข้ากราบถวายสักการะ​กระทำสามีจิกรรมพระเถรานุเถระประกอบด้วยพระพรหมวชิรญาณ กรรมการมหาเถรสมาคม ประธานสำนักงานกำกับดูแลพระธรรมทูตไปต่างประเทศ​ เจ้าอาวาสวัดยานนาวา​ และพระพรหมบัณฑิต​ ผู้รักษาการแทนเจ้าคณะใหญ่หนกลาง กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าอาวาสวัดประยุรวงศาวาส กรุงเทพฯ

การกระทำสามีจิกรรม คือการที่ภิกษุสามเณรนำธูปเทียนแพไปสักการะ​พระเถระผู้ใหญ่ที่เคารพนับถือเนื่องในโอกาสต่างๆ​ เช่น​ เพื่อกราบถวายสักการะเนื่องในเทศกาลเข้าพรรษา เพื่อรายงานตัว​ เพื่อกราบขอโอวาท​ เป็นต้น​ นับเป็นอริยประเพณีของคณะสงฆ์ที่ปฏิบัติสืบเนื่องกันมาช้านาน หลังอธิษฐานพรรษา

Leave a Reply