พรรคถิ่นกาขาวชาววิไลได้เบอร์ 46 หวังชาวพุทธในไทยกว่า 95% หนุนทำงานเพื่อพระพุทธศาสนา 

เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2566 ที่ลานพระอินทร์ทรงช้างเอราวัณ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร ดินแดง นางลลิตา สิริพัชรนันท์ หัวหน้าพรรคถิ่นกาขาวชาววิไล พร้อมด้วยผู้สมัครและทีมงาน เดินทางถึงสถานที่รับสมัคร รับสมัครเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) แบบบัญชีรายชื่อ โดยได้หมายเลข 46 โดยกล่าวว่า พรรคได้ส่ง สส.แบบบัญชีรายชื่อ จำนวน 13 คน หวังได้ที่นั่ง ส.ส.ทั้งหมด จากชาวพุทธกว่า 95% ในประเทศไทย โดยนโยบายหลักของพรรคเป็นเรื่องพระพุทธศาสนาอย่างเดียว เพื่อให้เป็นที่ประจักษ์กับชาวพุทธทั่วประเทศ ให้ศรัทธาในพระพุทธศาสนา

“1 คะแนนเสียงของท่าน จะเป็นเสียงของพระพุทธศาสนา ให้การทำงานพระพุทธศาสนาเกิดเป็นรูปธรรมมากขึ้น ฉะนั้น 1 เสียงของท่าน ขอให้ท่านช่วยกาพรรคถิ่นกาขาวชาววิไล เพื่อไปขับเคลื่อนงานพระศาสนาให้บังเกิดในประเทศไทย” นางลลิตากล่าว

เมื่อถามว่า พรรคถิ่นกาขาวชาววิไลมีนโยบายส่งเสริมศาสนาพุทธแตกต่างจากพรรคอื่นอย่างไร นางลลิตากล่าวว่า พรรคได้ชูนโยบายผสมผสานคนรุ่นใหม่และคนรุ่นเก่า ที่มาเป็นรอยต่อในสมัยนี้ คนรุ่นใหม่หันหลังให้วัด ฉะนั้นเราตัองการดึงคนรุ่นใหม่ กลับเข้าสู่พระพุทธศาสนาอย่างจริงจัง เพราะว่าการขับเคลื่อนงานใดก็ตามต้องมีกำลังใจที่เกิดจากชาวพุทธ กำลังแรงศรัทธาของพระพุทธศาสนาเป็นที่ตั้ง หวังว่าการขับเคลื่อนครั้งนี้จะเเป็นแนวทางให้งานพระศาสนาบรรลุเป้าหมาย และมั่นคงยิ่งขึ้นตลอดไป

Leave a Reply