แสงพระทำโซล่าร์เซลล์กู้ภัยน้ำท่วม เตรียมส่อง 35 ชุดจากยอดบริจาค 2 วัน 1.5 แสน

วันที่ 15 ก.ย.2562 เพจพระครูวิมลปัญญาคุณ ศรีแสงธรรม ได้โพสต์ข้อความว่า ยอดรับบริจาคช่วยเหลืออุทกภัย น้ำท่วมอุบลราชธานีวันที่ 15 กันยายน 2562 เวลา 21.25 น. 110,187 บาท รวมกับยอดวันที่ 14 กันยายน 2562 จำนวน 44,800 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 154,987 บาท เบื้องต้นมีรายการใช้จ่ายดังนี้

1. จัดทำชุดกู้ภัยโซลาร์เซลล์ 35 ชุดๆ ละ 3,000 บาท เป็นเงิน 105,000 บาท

2. ทำแจ่วบอง ข้าวเหนียวหมูทอดวันละ 1,000 ชุด ทุกวันจนกว่าน้ำจะลด

3. ชุดแรกจะเริ่มแจกที่ชุมชนไร่ใต้ 1,000 ห่อ และชุดไฟโซล่าร์กู้ภัยให้กับ 5 วัด มีพระครูสุขุมวรรณโณภาส ประสานงานนำไปแจก นัดกันที่ศาลากลาง วันที่ 18 กันยายน 2562

4.ส่วนที่ไหนเดือดร้อนต้องการข้าววันละ 1,000 ชุด แจ้งจำนวนที่ต้องการ นัดเวลารับหากสะดวกที่ศาลากลางจะดีมาก แล้วนำไปแจกจ่ายตามชุมชนเอง

5.ทางโรงเรียนศรีแสงธรรมให้นักเรียนเตรียมไว้ไม่สะดวกไปแจกตามบ้านเรือนเพราะต้องเอารถมารับส่งนักเรียนกลับบ้าน

6.ท่านที่มีความประสงค์จะช่วยทำอาหาร หรือประกอบชุดกู้ภัย ติดต่อเข้ามาได้ที่โรงเรียนศรีแสงธรรม

7. ทางโรงเรียนหลีกเลี่ยงการใช้ถุงพลาสติก หากเป็นไปได้นำใบตองกล้วยมาบริจาคได้เพื่อจะทำเป็นห่อข้าว

ขออนุโมทนาขอบคุณทุกท่านที่ร่วมบริจาคเพื่อพี่น้องชาวอุบลราชธานีทุกท่านมา ณ โอกาสนี้

Leave a Reply