“สามเณร-นักเรียน”นครร้อยสารสินธุ์นับพัน ร่วม”แข่งขันทักษะทางวิชาการ”ครั้งที่ 13

วันที่ 29 ธ.ค. 2562 สำนักงานกลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา กลุ่มที่ 10 ร่วมกับกองพุทธศาสนศึกษา สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ และ โรงเรียนปัจจิมเชียงยืน ร่วมกันจัดกิจกรรมในโครงการ “แข่งขันทักษะทางวิชาการ” ระดับกลุ่ม ครั้งที่ 13 ปี 2562 นครร้อยสารสินธุ์ ประกอบด้วย นครพนม ร้อยเอ็ด มหาสารคาม กาฬสินธุ์ รวม 43 โรงเรียน สามเณรนักเรียนเข้าร่วมโครงการกว่า 1,000 รูป ในวันที่ 14 ธันวาคม 2562 ที่ผ่านมา โดยมี พระเทพสิทธาจารย์ จจ.มหาสารคาม และพระครูสุวรรณสรานุกิจ ประธานกลุ่มฯ เป็นประธานสงฆ์ และ พระครูปลัดพงษ์เดช สุขวฑฺฒโน ผอ.รร.ปัจจิมเชียงยืน อำนวยการจัดงาน และหัวหน้าส่วนราชการต่างๆเข้าร่วมและสนับสนุน

ในกิจกรรมการแข่งขัน ประกอบด้วย แข่งขันตอบปัญหาวิชาทางพระพุทธศาสนา และ วิชา 8 กลุ่มสาระ โดยเมื่อชนะเลิศ แต่ละประเภท ก็จะนำไปแข่งขันในระดับประเทศ ที่ จ.น่าน ปลายเดือนมกราคม 2563

Leave a Reply