“บิ๊กตู่”รำเต้ยภูไทรณรงค์ออกพรรษา “วิถีไทย วิถีถิ่น กฐินปลอดเหล้า”

“บิ๊กตู่”รำเต้ยภูไทรณรงค์ออกพรรษา “วิถีไทย วิถีถิ่น กฐินปลอดเหล้า” ขอสังคมสนใจเรื่องมีประโยชน์มากกว่าเรื่องไร้ประโยชน์ แนะนำธรรมนัยวันมหาปวารณาสามารถลดความขัดแย้งสังคมไทยได้ วธ.เชิญชวนร่วมสืบสานประเพณีประจำปี 2562 ทั้งไหลเรือไฟ จ.นครพนม-ประเพณีรับบัว จ.สมุทรปราการ-ชักพระ จ.สุราษฎร์ธานี-ตักบาตรเทโว

วันที่ 7 ตุลาคม 2562 ที่ตึกบัญชาการ 1 ทำเนียบรัฐบาล ก่อนประชุมคณะรัฐมนตรี(ครม.) พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และคณะรัฐมนตรี เยี่ยมชมกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์การจัดงาน“วิถีไทย วิถีถิ่น กฐินปลอดเหล้า”เพื่อสร้างกระแสสังคมในวงกว้าง พร้อมเชิญชวนพุทธศาสนิกชนจัดงานบุญกฐินปลอดเหล้า ในงานประเพณีต่างๆ อาทิ งานกฐิน ลอยกระทง ปีใหม่ และประชาสัมพันธ์ประเพณีตักบาตรเทโว ประเพณีชักพระ ทอดผ้าป่า แข่งเรือยาว งานไหลเรือไฟ โดยมีนายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม(รมว.วธ.) พร้อมด้วยนายกฤษศญพงษ์ ศิริ ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม ผู้บริหารกระทรวงวัฒนธรรม เครือข่ายวัฒนธรรมและผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้การต้อนรับ

พลเอกประยุทธ์ได้ชมการแสดงศิลปวัฒนธรรมการรำเต้ย รำภูไท จ.นครพนม โดยมีหมอลํารินดา ประกอบบุญ รำนำ และมวยไชยา ประเพณีรับบัว ประเพณีตักบาตร เทโว ประเพณีชักพระ ทอดผ้าป่าและแข่งเรือยาว งานไหลเรือไฟ และช่วงหนึ่งพลเอกประยุทธ์ นายอนุทิน และนายอิทธิพล ได้ร่วมรำด้วย

พลเอกประยุทธ์ได้ฟังการร้องลำตัดรณรงค์เลิกเหล้า พร้อมระบุด้วยว่า ให้เหล้าเท่ากับแช่ง ขณะที่ ตัวแทนเด็กนักเรียนในกลุ่มโรงเรียนคำพ่อสอน ซึ่งเป็นโรงเรียนและครู ที่รวมกันน้อมนำพระราโชวาทและพระราชดำรัส พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร มาสู่การปฏิบัติที่มาร่วมรณรงค์กิจกรรม ได้กล่าวกับนายกฯว่า ตนได้ทำกิจกรรมพี่สอนน้อง โดยให้น้องเขียนจดหมายสื่อรักให้พ่อเลิกเหล้า และขอร้องนายกฯช่วยรณรงค์การลดเหล้าทุกวันพระ และเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแก่ในหลวงรัชกาลที่ 9 เพราะวันที่ 13 ต.ค.นี้ ตรงกับวันพระ จากนั้นเยาวชนที่เขียนจดหมายสื่อรักถึงพ่อ ขอให้เลิกเหล้า จนพ่อเลิกเหล้าได้สำเร็จ ได้อ่านจดหมายที่เขียนถึงพ่อให้นายกฯฟัง

พลเอกประยุทธ์ได้กล่าวด้วยว่า รับฟังและสื่อสารไปยังประชาชนทั่วไปด้วย ลด ละ เลิกให้ได้ สิ่งที่เป็นพิษเป็นภัยต่อร่างกายและสุขภาพของเรา เมื่อเป็นโรคก็หายช้า ค่ารักษาพยาบาลแพง และน่าสงสารลูกเต้า เขาไม่อยากให้อายุสั้น อยากให้อยู่กับเราไปนานๆ ขอความร่วมมือให้ทุกคนช่วยกันเลิกเหล้า อย่างน้อยวันพระหรือทุกวันสำคัญ เช่น วันพ่อ รวมทั้งขอให้ลดเรื่องบุหรี่ การพนัน การเล่นหวย เพราะเสียเงินเปล่าๆ ขอให้ช่วยกัน เพราะลุงทำเพื่อพวกเราวันหน้า อะไรดีๆรักษาไว้ ที่เป็นความสุขสงบ มีรอยยิ้ม โดยมีศาสนาชี้นำ พร้อมกันนี้ นายกฯ นายอนุทิน และนายอิทธิพล ยังได้ร่วมทำบุญปักพุ่มกฐินด้วย

นายอิทธิพล กล่าวว่า กระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) ได้สนับสนุนนโยบายการพัฒนาสู่ประเทศไทย 4.0 ของรัฐบาลในการพัฒนาให้ประเทศไทยมีเศรษฐกิจมั่นคง ประชาชนมั่งคั่ง อย่างยั่งยืน โดยการส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ วัฒนธรรมและบริการที่มีมูลค่าสูงโดยเฉพาะใน 5 ด้าน ได้แก่ อาหาร ภาพยนตร์ แฟชั่น มวยไทย และเทศกาล ประเพณี โดยเฉพาะการส่งเสริมการจัดงานประเพณีและเทศกาลศิลปวัฒนธรรมของไทย ซึ่งวธ.มุ่งเน้นให้ประชาชนได้มีส่วนร่วม สร้างรายได้และความภาคภูมิใจในมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของท้องถิ่นและเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจ ซึ่งที่ผ่านมา วธ.ได้ส่งเสริมประเพณีท้องถิ่นจนเป็นที่รู้จักกว้างขวางทั้งในประเทศและต่างประเทศ อาทิ ประเพณีสงกรานต์ ประเพณีลอยกระทง ประเพณีอุ้มพระดำน้ำ จ.เพชรบูรณ์ เป็นต้น ทั้งนี้ ในเดือนตุลาคม 2562 เป็นช่วงเทศกาลออกพรรษาซึ่งเป็นวันสำคัญทางพุทธศาสนามีประเพณีที่สำคัญและเป็นที่รู้จักทั้งในระดับประเทศและระดับนานาชาติ ได้แก่ ประเพณีรับบัว ประจำปี 2562 จ.สมุทรปราการ เป็นประเพณีที่เกิดจากความศรัทราในพระพุทธศาสนาของคนสามเชื้อชาติ คือ ชาวไทย ชาวลาว และชาวมอญ ที่ถือปฏิบัติและสืบทอดมาอย่างยาวนาน ทั้งนี้กระทรวงวัฒนธรรม โดยกรมส่งเสริมวัฒนธรรม ได้ประกาศให้ประเพณีรับบัว อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ ขึ้นทะเบียนมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของชาติ เมื่อปี พ.ศ.2555 ซึ่งในปีนี้จัดขึ้นระหว่างวันที่ 6 – 14 ตุลาคม 2562 ณ คลองสำโรง ด้านหน้าวัดบางพลีใหญ่ และบริเวณที่ว่าการอำเภอบางพลี จ.สมุทรปราการ โดยมีกิจกรรม อาทิ ขบวนแห่หลวงพ่อโตทางรถ ตักบาตรทางเรือ ขบวนแห่หลวงพ่อโตทางเรือ การแข่งขันเรือพายชิงถ้วยพระราชทานฯ พิธีทำบุญตักบาตรเทโวโรหณะ การประกวดขบวนเรือสวยงาม และการแสดงมหรสพ เป็นต้น โดยในวันที่ 12 ตุลาคม 2562 จะมีพิธีโยนบัว สักการะองค์หลวงพ่อโต ณ ริมคลองสำโรง หน้าวัดบางพลีใหญ่ โดยมีความเชื่อว่าหากโยนดอกบัวลงไปในเรือที่องค์หลวงพ่อโตประดิษฐานอยู่ อธิษฐานสิ่งใดจะประสบความสำเร็จ

รมว.วธ กล่าวต่อว่า ประเพณีไหลเรือไฟและงานกาชาด จ.นครพนม ประจำปี 2562 ถือเป็นประเพณีที่มีเอกลักษณ์ เก่าแก่ และล้ำค่าของชาวอีสาน โดยมีความเชื่อว่าการไหลเรือไฟเปรียบเสมือนการบูชารอยพระพุทธบาทที่พระพุทธองค์ประทับไว้ริมฝั่งแม่น้ำนัมทานที และระลึกถึงพระคุณของพระแม่คงคา รวมทั้งถือว่าเป็นการลอยเคราะห์ลอยโศก ขอให้อยู่เย็นเป็นสุข จัดขึ้นระหว่างวันที่ 6 – 14 ตุลาคม 2562 ณ ลำน้ำโขง ถนนสุนทรวิจิตร และศาลากลาง จ.นครพนม โดยมีกิจกรรม อาทิ นิทรรศการวิถีคนทำเรือไฟ การแข่งขันเรือยาวชิงถ้วยพระราชทาน การแสดงศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน การประกวดธิดาเรือไฟ ขบวนแห่เรือไฟบก การปล่อยกระทงสาย พิธีทำบุญตักบาตรเทโว การออกร้านจำหน่ายสินค้าทางวัฒนธรรมและสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ เป็นต้น โดยมีพิธีเปิดงานและการไหลเรือไฟจาก 12 อำเภอ ในวันที่ 13 ตุลาคม 2562 ณ ลำน้ำโขง เขตเทศบาลเมืองนครพนม

ประเพณีชักพระ ทอดผ้าป่า และแข่งเรือยาว จังหวัดสุราษฎร์ธานี ประจำปี 2562 เป็นประเพณีที่เป็นเอกลักษณ์ของท้องถิ่นหนึ่งเดียวในประเทศไทยที่จัดมาอย่างยาวนาน โดยในปีนี้จัดขึ้นระหว่างวันที่ 10 – 18 ตุลาคม 2562 ณ บริเวณข้างโรงแรมวังใต้ ริมเขื่อนแม่น้ำตาปี และสะพานนริศ โดยกิจกรรมภายในงานประกอบด้วย การประกวดพุ่มผ้าป่าของหมู่บ้าน/ชุมชน หรือที่เรียกว่าพุ่มผ้าป่าหน้าบ้านจำลองฉากภาพพุทธประวัติหรือพุทธชาดก ประดับตกแต่งอย่างสวยงาม การตั้งพุ่มผ้าป่าหน้าบ้านกว่า 2,000 พุ่ม พิธีสมโภชพุ่มเมืองเพื่อความเป็นสิริมงคล ณ บริเวณศาลหลักเมือง การแข่งขันเรือยาวชิงถ้วยพระราชทานฯ การแสดงแสง สี เสียง การออกร้านจำหน่ายสินค้าทางวัฒนธรรม ทั้งนี้ จุดเด่นของงานคือ การชักพระทางบกหรือลากพระ ซึ่งจะมีขึ้นในวันที่ 14 ตุลาคม 2562 ณ บริเวณถนนหน้าศาลากลางจ.สุราษฎร์ธานี เคลื่อนขบวนไปยังถนนชนเกษม และสิ้นสุดที่สะพานนริศ ริมแม่น้ำ โดยจะมีการประกวดรถพนมพระซึ่งมีรถเข้าร่วมกว่า 100 วัด นอกจากนี้มีการชักพระทางน้ำล่องมาตามแม่น้ำตาปี เพื่อให้ประชาชนริมฝั่งแม่น้ำได้ร่วมชมและร่วมทำบุญอีกด้วย

รมว.วธ กล่าวอีกว่า นอกจากนี้มีประเพณีตักบาตรเทโว ประจำปี 2562 ถือเป็นประเพณีที่สำคัญของจ.อุทัยธานี โดยสถานที่จัดงานที่มีชื่อเสียง คือ วัดสังกัสรัตนคีรี อ.เมืองอุทัยธานี โดยในปีนี้จัดขึ้นระหว่างวันที่ 13 – 14 ตุลาคม 2562 มีกิจกรรม อาทิ พิธีสักการะโต๊ะหมู่บูชาประดับงาช้างแห่งเดียวในโลก ขบวนแห่พุทธบูชามหาสังฆทานพระพุทธรูปปางประจำวันจากทุกอำเภอในจังหวัดอุทัยธานี การแสดง แสง เสียง โดยในวันที่ 13 ตุลาคม 2562 มีพิธีตักบาตรเทโว ข้าวสาร อาหารแห้ง และข้าวต้มลูกโยน โดยพระสงฆ์จำนวน 500 รูป เดินลงบันได 449 ขั้นจากยอดเขาสะแกกรัง วัดสังกัสรัตนคีรี เพื่อรับบิณฑบาตจากประชาชนและนักท่องเที่ยว

ทั้งนี้ วธ.ขอเชิญชวนประชาชนชาวไทยและชาวต่างประเทศสืบสาน เทศกาล ประเพณี วิถีไทย เนื่องในเทศกาลออกพรรษา ประจำปี 2562 ทั่วประเทศ เพื่อสืบสานประเพณีและอนุรักษ์มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม รวมทั้งยกระดับงานประเพณีไทยสู่ระดับนานาชาติ เพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจ สร้างรายได้จากการท่องเที่ยวและบริการทางวัฒนธรรมสู่ท้องถิ่น

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ศาสนกิจวันออกพรรษาของพระสงฆ์คือวันมหาปวารณาซึ่งพระพุทธเจ้าทรงอนุญาตให้พระภิกษุทำการปวารณา คือ ยอมให้ว่ากล่าวตักเตือนซึ่งกันและกัน หมายถึงยอมมอบตนให้สงฆ์กล่าวตักเตือน ในข้อบกพร่องที่ภิกษุทั้งหลายได้เห็นได้ยิน หรือมีข้อสงสัย ด้วยจิตเมตตา เพื่อจักได้สำรวมระวังปรับปรุงแก้ไขตนเอง เพื่อความเจริญของพระธรรมวินัยและความผาสุกในการอยู่ร่วมกัน หากสังคมไทยนำหลักการนี้มาใช้จะสามารถสร้างความปรองดองลดความขัดแย้งที่มีมายาวนานได้

หมายเหตุ : ขอบคุณข้อมูลภาพจาก https://www.thaigov.go.th/main/contents

Leave a Reply