จจ.ปัตตานีแจง..พระภิกษุเข้า “ศาสนาอิสลาม” มาจากต่างถิ่นมิใช่ “เจ้าอาวาสแหลมนกปัตตานี”

            วานนี้ (4 ก.พ. 64) พระสิริจริยาลังการ (ชรัช อุชุจาโร ป.ธ.๖ ,ดร.) เจ้าคณะจังหวัดปัตตานี  เจ้าอาวาสวัดตานีนรสโมสร ได้ออกหนังสือชี้แจง “ประเด็นความคลาดเคลื่อน เรื่องหัวหน้าที่พักสงฆ์แหลมนก (ธ)จังหวัดปัตตานี”  ความว่า

             เนื่องด้วยมีการนำข้อความไปเผยพร่ในสื่อ facebook ในชื่อโพสต์ Muslim ได้มีข้อความว่า

          (1) อัลฮัมดุลิลละห์ จากเจ้าอาวาสวัดหมู่บ้านแหลมนกปัตตานี เข้าสู่ศาสนาอิสลามแล้ว พร้อมทั้งมีภาพประกอบปรากฎบุคคลที่เป็นภิกษุ โกนผม ห่มจีวร และรูปบุคคลนุ่งห่มแบบคฤหัสถ์ กลุ่มหนึ่งและมีความอื่น ๆปรากฎ ตามมาจากความเห็นของหลาย ๆ ท่าน

            และมีปรากฎข้อความถัดมา แสดงความคิดเห็นในชื่อ “ปฎิวัติ ปัญญาวชิรธรรม” ซึ่งลงรูปโปรไฟล์เป็นพระภิกษุได้เขียนข้อความว่า

          “พระภิกษุรูปนี้มิใช่เจ้าอาวาสวัดหมู่บ้านแหลมนก มาจากไหนไม่รู้ มาให้ทางวัดแหลมนก ทำการลาสิกขาให้ ทางวัดไม่อาจให้ได้ เนื่องจากขณะนั่นติดกิจธุระงานศพ และข้อธรรมเนียมวัตรปฎิบัติ และพระรูปนี้ไม่ได้แจ้งล่วงหน้า อยู่ ๆ ก็โผล่มากับชาวมุสลิม ข้าพเจ้าแนะนำให้ไปลาสิกขาที่อื่น สรุปพระรูปนี้ไม่ใช่เจ้าอาวาสวัดหมู่บ้านแหลมนก หลวงตาเจ้าอาวาสของจริงก็ยังอยู่ ไม่ได้ลาสิกขาไปไหนแต่อย่างไรใด..”

            ในขณะเดียวกันได้มีการแสดงความคิดเห็นในเฟชบุ๊คของ ชัชวาล ชื่นสกุล (อ่านต่อ)

 

ภาพเคลื่อนไหวมีรายละเอียดดังนี้

 

 

Leave a Reply