คณะสงฆ์เชียงราย ฮึดสู้เป็นผล รัฐยอมยกที่ดินให้สร้างพุทธมณฑลแล้ว

          หลังจากเมื่อวันที่ 6 กันยายน 2563 ปีที่แล้ว เวปไซต์  thebuddh ได้เสนอข่าว “เจ้าคณะจังหวัดเชียงราย “ฮึดสู้” สิทธิ์ที่ดิน พุทธมณฑลเชียงราย หลังยืดเยื้อร่วม 27 ปี..” 

          สืบเนื่องจาก  พระรัตนมุนี เจ้าคณะจังหวัดเชียงราย ได้แจ้งต่อ คณะกรรมาธิการการศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม นำโดย ดร.เพชรวรรต วัฒนศิริวัฒนกุล รองประธานคณะกรรมาธิการการศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม สภาผู้แทนราษฎร  ในคราวประชุมร่วมกับคณะสงฆ์ ข้าราชการและประชาชนใน ว่า

        “..คณะสงฆ์มีปัญหาการก่อสร้างพุทธมณฑลในเชียงราย ที่มีพระเชียงแสนสิงห์องค์ที่ใหญ่ที่สุดในโลก สูงกว่า 30.09 เมตร ประดิษฐานอยู่ ติดขัดในที่ดินของพุทธมณฑล ยังไม่สามารถที่จะถ่ายโอนไปยังหน่วยงานของรัฐได้อย่างถูกต้อง เนื่องจากยังเป็นที่สาธารณประโยชน์ (น.ส.ล.) จึงขอให้คณะกรรมาธิการช่วยเหลือ 2 ประเด็นหลักคือ  หนึ่ง การเช่าพื้นที่การเช่าของวิทยาลัยสงฆ์เชียงราย และสองการขอเอกสารสิทธิพื้นที่ของพุทธมณฑลจังหวัดเชียงราย..”

            ซึ่งการประชุมร่วมกันในคราวนั้นคณะกรรมาธิการศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม สภาผู้แทนราษฎร รับปากว่าจะดำเนินการประสานกับรัฐบาลในการขอใช้ที่ดินที่ยืดเยื้อมานานให้กับคณะสงฆ์จังหวัดเชียงราย

       ล่าสุดเมื่อ วันที่ 11 มกราคม 2564 ที่ผ่านมามีประกาศราชกิจจานุเบกษาให้สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติใช้ที่ดินของรัฐจำนวน 150 ไร่ เพื่อใช้เป็นประโยชน์เป็นที่ตั้งพุทธมณฑลสมโภช 750 ปี เมืองเชียงรายเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

        ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

Leave a Reply