คำว่า “สาธุ” กับ “อนุโมทนา” ใช้คำไหนจะได้บุญ

มีผู้อธิบายการใช้คำว่า “สาธุ” และคำว่า “อนุโมทนา” โดยใช้นำแฝงว่า “อ.รักคำราม” เป็นคำอธิบายที่น่าสนใจ เพราะเป็นคำศัพท์ทางพุทธศาสนาที่ใกล้ตัว เว๊ปไซต์ thebuddh.com จึงขอนำมาเผยแพร่เพื่อเป็นวิทยาทานต่อไป ดังนี้ 2 คำนี้ เราคงใช้กันอย่างยาวนานแล้ว เมื่อเราได้เห็นใครทำบุญ เรามักจะกล่าว

คำ 2 คำนี้ เราคงใช้กันอย่างยาวนานแล้ว เมื่อเราได้เห็นใครทำบุญ เรามักจะกล่าว 2 คำนี้
แต่2 คำนี้ ไม่เหมือนกัน
คำว่า “สาธุ” แปลว่า  “ดีแล้ว” ใช้แสดงความเห็นด้วยกับการทำบุญของคน ๆ นั้น  เช่น เรา เห็นคนทำบุญตักบาตร เราก็กลาวว่า “สาธุ”
แต่เรากล่าว สาธุ เราจะไม่ได้บุญใดๆ เพราะสาธุ เป็นการบอกเฉยๆว่า ดีแล้ว    เช่น “คุณทำบุญนี้หนะ ดีแล้วหละ”

ส่วน คำว่า “อนุโมทนา” แปลว่า  ขอให้เรามีส่วนร่วมในบุญของคุณด้วย  เป็นการ จงใจที่จะขอมีส่วนร่วมในบุญของคนที่ทำบุญ   เช่น เมื่อเราเห็นคนทำบุญตักบาตร แล้วเราไปกล่าวกับเขาว่า  ขออนุโมทนา ในบุญนี้ด้วย  เราจะได้บุญนั้นไปด้วย คือ เราจะได้บุญจากการตักบาตรไปด้วย ทั้งๆที่เราไม่ได้ตักบาตรด้วยตัวเราอง

 อ.รักคำราม เห็นหลายๆคน มักจะใช้คำว่า สาธุ บ่อยมาก เวลาเห็นคนทำบุญ เช่น คนที่กล่าว สาธุ แทบจะไม่ได้บุญใดๆ หรือ ได้น้อยมาก เพราะไม่ได้มีเจตนา ที่จะขอมีส่วนร่วมในบุญนั้นให้เกิดกับตัวเอง
ดังนั้น หากเราอยากได้มีส่วนในบุญของคนอื่น ต้องกลาวว่า “ขออนุโมทนา”   โดย ต้องมีคำว่า “ขอ” ด้วย เป็นการแสดงเจตนาที่อยากจะได้บุญนั้น

การขออนุโมทนา คือ บุญ เพราะ อนุโมทนา เป็น 1 ใน บุญกิริยาวัตถุ 10 ในข้อ ปัตตานุโมทนามัยบุญ
แปลว่า บุญที่สำเร็จจากการขอมีส่วนร่วมในบุญคนอื่น   แต่.. อย่าใช้คำว่า “โมทนา” นะครับ เห็นหลายคนใช้ผิดกันมาก

คำว่า “โมทนา” ไม่มีอยู่ในพระพุทธศาสนา เป็นการเรียกกันเองแบบย่อๆ จากอนุโมทนา
ถ้าเราทำบุญแล้วอุทิศบุญ ให้ บิดามารดา หรือ ญาติเราที่เสียไป แล้วบอกว่า ท่านว่า “หนูขออุทิศบุญให้กับคุณพ่อ ขอให้คุณพ่อ โมทนา ด้วยนะ “

ท่านอาจจะไม่อนุโมทนา และจะไม่ได้บุญจากเรา เพราะเราใช้คำผิด  เพราะในโลกวิญญาณ หรือโลกทิพย์ จะไม่รู้จักคำว่า โมทนา

ตัองใช้คำว่า อนุโมทนา  และไม่ควรใช้  “อนุโมทนามิ” หรือ “โมทามิ” เพราะเป็นคำบาลีแบบดั้งเดิมที่เป็นภาษาบทสวด

และไม่ได้นำมาในการ กล่าวขอมีส่วนร่วมในบุญ   ให้ใช้ว่า “ขออนุโมทนา” แค่นี้ก็ได้บุญแล้ว  นอกจากเราจะพูดว่า “ขออนุโมทนา” แล้ว เราสามารถเขียน คำนี้ก็ได้  เช่น เมื่อเราเล่น facebook แล้ว เห็นคนมาโพสงานบุญที่เขาได้ทำไว้  เราก็เขียนตอบไปว่า “ขออนุโมทนาด้วย” เราก็จะได้บุญนั้นทันที

ถ้าเห็นเขาโพสเรื่องเขาได้ไปทำบุญสร้างพระพุทธรูป แล้วเราไม่ได้สร้าง แต่เราเขียนในโพสว่า “ขออนุโมทนา” เราจะได้บุญจากการสร้างพระไปในทันที  หรือ เขียนว่า “ขออนุโมทนาบุญนี้ด้วยนะครับ”
“ขออนุโมทนาในบุญของคุณด้วยนะคะ”    หรือ “ขออนุโมทนา” เฉย ๆ ก็ได้

แม้ว่า เราจะกล่าว “ขออนุโมทนา” แต่เราจะไม่ได้บุญเท่ากับ คนที่ได้ทำบุญนั้นด้วยตัวเอง
อัตตาส่วนขอบุญที่เกิดจากการกล่าว “ขออนุโมทนา” จะได้บุญนั้นประมาณ 10 -20 เปอร์เซ็นต์ ส่วนคนที่ทำบุญนั้นด้วยตัวเอง จะได้บุญไป 100 เปอร์เซ็นต์    บุญจากการกล่าว “ขออนุโมทนา” สามารถหนุนนำให้เราเมื่อตายไป จะได้ไปเกิดในสุขคติภูมิได้ คือ เกิด เป็นมนุษย์ หรือ เทวดา หรือ บุญนั้นจะตามส่งให้เราได้ ลาภ ยศ สรรเสริญ เป็นอานิสงส์ตามมาเช่นเดียวกับ คนที่ทำบุญด้วยตัวเอง..

 

ขอบคุณภาพปก : mahanoi channel

Leave a Reply