“เทศกาลสงกรานต์” กระทรวงมหาดไทย  เปิดสายด่วนศูนย์ดำรงธรรม 1567 แสตนบายรับเรื่องช่วยเหลือตลอด 24 ชั่วโมง

วันนี้ที่ 12 เม.ย. 65 นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย เปิดเผยว่า เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2565 พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้อำนวยพรให้กับพี่น้องประชาชนคนไทยทุกคนมีความสุข ร่วมกันรักษาวัฒนธรรมอันดีงาม อันเป็นรากเหง้าของคนในชาติ รากเหง้าที่ทำให้พวกเรามีความภาคภูมิใจและช่วยกันสร้างความรักสามัคคี ดูแลประเทศชาติให้เจริญรุ่งเรือง นอกจากนี้ พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ได้อวยพรให้พี่น้องประชาชนคนไทยได้มีความสุขร่วมกับสมาชิกในครอบครัว ใช้รถใช้ถนนด้วยความระมัดระวัง สืบสานประเพณีสงกรานต์อันดีงามด้วยการรดน้ำขอพรผู้ใหญ่ที่เคารพนับถือ และปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคโควิด-19 อย่างเคร่งครัด เพื่อเป็นช่วงเทศกาลแห่งความสุข ความอบอุ่น และความปลอดภัย

  นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย กล่าวว่า ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2565 ซึ่งเป็นวันหยุดต่อเนื่อง ซึ่งกระทรวงมหาดไทย โดยศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน ได้ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการตามแผนบูรณาการลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงวันหยุดเทศกาลสงกรานต์ ภายใต้แนวคิด “ชีวิตวิถีใหม่ ขับขี่อย่างปลอดภัย ไร้อุบัติเหตุ” โดยเฉพาะในช่วงระหว่างวันที่ 11 – 17 เมษายน 2565 ซึ่งมีพี่น้องประชาชนเดินทางสัญจรเป็นจำนวนมาก โดยทุกจังหวัดได้สั่งการและประสานส่วนราชการที่เกี่ยวข้องทั้งเส้นทางในความรับผิดชอบของกรมทางหลวง และกรมทางหลวงชนบท บริหารจัดการถนนที่อยู่ระหว่างการปรับปรุงซ่อมแซม ทั้งเครื่องจักร และอุปกรณ์ต่าง ๆ หยุดปฏิบัติงาน และติดตั้งเครื่องหมาย/สัญลักษณ์เตือนให้มีความชัดเจน เพื่อให้เกิดความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน พร้อมทั้งใช้กลไกศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัด/อำเภอ ทั้งหน่วยวิชาการ หน่วยให้คำปรึกษา ผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนบุคลากรสแตนบายมอนิเตอร์ติดตามความปลอดภัยทางถนนตลอด 24 ชั่วโมง เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับพี่น้องประชาชน และได้สั่งการให้ส่วนราชการในระดับพื้นที่ร่วมกับภาคีเครือข่ายทั้งมูลนิธิ สมาคมต่าง ๆ จัดตั้งด่านอำนวยความสะดวกให้กับพี่น้องประชาชน ทั้งบนเส้นทางหลักและเส้นทางรองทั่วประเทศ พร้อมจุดบริการตรวจ ATK เพื่อหาเชื้อโควิด-19 ให้กับพี่น้องประชาชนที่เดินทางในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2565 ซึ่งอาจจะส่งผลทำให้พี่น้องประชาชนไม่ได้รับความสะดวกในการเดินทาง และสำหรับในพื้นที่ถนนในชุมชน ฝ่ายปกครอง ได้ใช้กลไกทั้งท้องที่ คือ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จัดตั้ง “ด่านชุมชน” เฝ้าระวัง ตรวจตรา ป้องปราม และตักเตือนบุคคลที่มีพฤติกรรมเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดอุบัติเหตุทางถนน เน้นลดพฤติกรรมเสี่ยงที่เป็นสาเหตุหลักการเกิดอุบัติเหตุทางถนน คือ ดื่มแล้วขับ ขับรถเร็วเกินกว่ากฎหมายกำหนด

นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย กล่าวต่อว่า ในด้านการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 กระทรวงมหาดไทยได้กำชับและติดตามการดำเนินงานโดยให้ทุกจังหวัดและอำเภอร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งกลไกคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดดำเนินการตรวจตราการจัดกิจกรรมเนื่องในเทศกาลสงกรานต์ให้เป็นไปตามมาตรการควบคุมโรคแบบบูรณาการตามข้อกำหนดฯ ฉบับล่าสุด และแนวปฏิบัติของกระทรวงสาธารณสุข โดยเฉพาะอย่างยิ่งการปฏิบัติตามมาตรการ COVID Free Setting ในพื้นที่จัดงาน รณรงค์สร้างการรับรู้ปฏิบัติตามมาตรการส่วนบุคคลขั้นสูงสุด Universal Prevention และ DMHTA อย่างเคร่งครัด และขอความร่วมมือพี่น้องประชาชนไม่สาดน้ำใส่กัน แต่ยังคงไว้ซึ่งการสืบสานประเพณีที่ดีงามของคนไทย เช่น รดน้ำขอพรผู้ใหญ่ หรือรดน้ำสงกรานต์กันด้วยความระมัดระวัง เพื่อลดความเสี่ยงการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 เป็นวงกว้าง ทั้งนี้ ห้ามจัดกิจกรรมปาร์ตี้โฟม ประแป้ง ดื่ม หรือจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ซึ่งมาตรการต่าง ๆ ที่ภาครัฐร่วมกับภาคส่วนต่าง ๆ ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2565 อาจมีความเข้มงวดกวดขัน ทำให้พี่น้องประชาชนยุ่งยากลำบากบ้าง แต่ทั้งนี้ เพื่อความปลอดภัยสูงสุดของพี่น้องประชาชนทุกคน

     “อย่างไรก็ดี ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2565 นี้ กระทรวงมหาดไทยขอส่งมอบความสุขให้กับพี่น้องประชาชนทุกคน ได้ใช้ชีวิตในวันหยุดต่อเนื่องร่วมกับสมาชิกในครอบครัวด้วยความรัก ความสุข ความอบอุ่น ความห่วงใยซึ่งกันและกัน ขับรถด้วยความระมัดระวัง ไม่ประมาท เอื้ออาทรต่อผู้ใช้ทางร่วมกัน หากง่วงก็หยุดพัก เหนื่อยก็หยุดพัก พร้อมทั้งปฏิบัติตามมาตรการสกัดกั้นการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 อย่างเคร่งครัด และหากพี่น้องประชาชนพบเห็นสิ่งใดที่เป็นอันตราย หรือต้องการขอความช่วยเหลือในทุกเรื่อง สามารถโทรสายด่วนศูนย์ดำรงธรรม 1567 ตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อผู้ว่าราชการจังหวัด นายอำเภอ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ จิตอาสา และอาสาสมัคร เข้าให้ความช่วยเหลืออย่างทันท่วงที” นายสุทธิพงษ์ฯ กล่าวเน้นย้ำ

Leave a Reply