ไม่ต้องทุกข์!อยู่บ้านเพื่อชาติค่าไฟฟ้าแพงหูฉี่ พระแนะแนวใช้ฟรีแถมชาตินี้ไม่มีวันไฟดับ

ไม่ต้องทุกข์!อยู่บ้านเพื่อชาติค่าไฟฟ้าแพงหูฉี่ พระแนะแนวใช้ฟรีแถมชาตินี้ไม่มีวันไฟดับ : ดร.มหาสำราญ สมพงษ์รายงาน

วันที่ 21 เม.ย.2563 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ช่วงเดือนเมษายนของทุกปีจะมีอากาศร้อน ส่งผลให้ประชาชนทั่วไปใช้ไฟฟ้ามากขึ้น ประกอบกับปีนี้เกิดการระบาดไวรัสโควิด-19 ภาครัฐมีนโยบายอยู่บ้าน หยุดเชื้อเพื่อชาติ ส่งผลให้บิลค่าไฟฟ้าของแต่ละบ้านสูงถึง 2-3 เท่าตัว ทำให้เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2563 นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รมว.พลังงาน ต้องออกมาตัดไฟเสียแต่ต้นลม โดยร่วมประชุมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้านไฟฟ้าทั้งคณะกรรมได้การกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) รวมถึงการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) เพื่อพิจารณาหามาตรการช่วยเหลือด้านค่าไฟฟ้าให้กับประชาชนเพิ่มเติม หลังประชาชนส่วนใหญ่ขานรับนโยบายการทำงานจากบ้าน (Work From Home: WFH) เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 จนส่งผลให้ยอดการใช้ไฟฟ้าในบ้านพักอาศัยเพิ่มขึ้น

และนายสนธิรัตน์ได้เปิดเผยว่า จะเสนอมาตรการลดภาระค่าไฟฟ้าให้กับภาคครัวเรือนในช่วงเดือน มี.ค.-พ.ค.2563 ให้ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) พิจารณาในวันที่ 21 เม.ย.2563นี้ โดยส่วนแรกจะขยายมาตรการใช้ไฟฟ้าฟรีสำหรับครัวเรือนขนาดเล็กที่ติดตั้งมิเตอร์ขนาดไม่เกิน 5 แอมป์ ให้ใช้ไฟฟ้าฟรีเพิ่มขึ้นเป็นไม่เกิน 150 หน่วย/เดือน จากเดิม 90 หน่วย/เดือน

ส่วนครัวเรือนที่ติดตั้งมิเตอร์ขนาดเกินกว่า 5 แอมป์ขึ้นไป จะให้ใช้ไฟฟ้าฟรีในส่วนที่เกินกว่าที่ใช้ในเดือน ก.พ.2563 แต่ต้องไม่เกิน 800 หน่วย โดยส่วนที่เกิน 800 หน่วยจะคิดปริมาณลดลง 50% และหากเกินกว่า 3 พันหน่วย จะคิดปริมาณลดลง 30% โดยจะหน่วยที่ใช้ไฟฟ้าจากการคิดส่วนลดแล้วมาคำนวณค่าไฟฟ้าตามปกติ

เมื่อภาวการณ์เป็นเช่นนี้จะทำอย่างไรถึงจะไม่เดือดร้อน ทางออกก็มีหลายวิธีด้วยกันเช่น “การสร้างจิตสำนึกในการประหยัดการใชัพลังงาน มีขันติความอดทนความร้อน ภาครัฐก็ควรจะมีการบริหารจัดการที่ดีตามหลักธรรมาภิบาย หาพลังงานทางเลือกอย่างเช่นโซล่าร์เซลล์แต่ถึงกระนั้นต้นทุนของโซล่าร์เซลล์ก็จึงสูงอยู่ขาดการส่งเสริมอย่างจริงจัง” เหล่านี้คือเนื้อหาหนึ่งในห้องเรียนเรื่องเทคนิคการมีส่วนร่วมในการสร้างความปรองดอง ของนิสิตปริญญาเอก สาขาสันติศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2560

อย่างไรก็ตามพลังงานทางเลือกถือว่าเป็นวิธีการแก้ปัญหาไฟฟ้าแพงอีกประการหนึ่ง และพระที่มีการรณรงค์ด้านนี้อย่างจริงจังคือ พระครูวิมลปัญญาคุณ แห่งวัดป่าศรีแสงธรรม จังหวัดอุบลราชธานี และผู้บริหารโรงเรียนศรีแสงธรรม บ้านดงดิบ อ.โขงเจียม จ.อุบลราชธานี ล่าสุดได้แนะนำผ่านเฟซบุ๊ก”พระครูวิมลปัญญาคุณ ศรีแสงธรรม”ความว่า

ไฟฟ้าฟรี แถมชาตินี้ไม่มีวันไฟดับ

วิกฤติโควิกระบาดส่งผลกระทบไปทุกภาคส่วนแม้ทำงานอยู่บ้านแต่จ่ายค่าไฟบาน ปัญหาเรื่องค่าไฟจะหมดไปไม่ต้องร้องขอให้รัฐช่วยเยียวยา โซล่าร์เซลล์แบบไฮบริด5 กิโลวัตต์ เป็นการตัดปัญหาเรื่องแบตเตอรี่แพงของระบบ Off Grid ที่ต้องใช้ไฟจากแบตเตอรี่เพียงอย่างเดียว แต่เอาข้อดีคือใช้ได้ทุกที่ไม่ว่าที่ไหนเมื่อไหร่ก็ผลิตไฟใช้ได้เลย

ตัดข้อด้อยของระบบ On Grid ที่ต้องพึ่งการเชื่อมต่อจากไฟของการไฟฟ้าก่อนจึงจะผลิตไฟได้ตามข้อกำหนดของระบบมาตรฐานความปลอดภัยคือต้องปิดตัวเองลงเมื่อไฟฟ้าจากสายส่งดับจึงทำให้ไฟในบ้านเราต้องดับตามไปด้วย

แต่ข้อดีคือกลางวันใช้ไฟจากแผ่นโซล่าร์เซลล์อย่างเดียวโดยไม่ต้องใช้แบตเตอรี่ซึ่งไฟที่ไม่มีแบตเตอรี่ก็จะส่งกลับเข้าไปในสายส่งของการไฟฟ้าทำให้มีปัญหาเรื่องมิเตอร์หมุนกลับ หรือว่าไปกวนระบบของการไฟฟ้าเพราะบางที่ไม่มีการแจ้งเจ้าหน้าที่ มีการแอบติดตั้งเพราะไม่ต้องการเสียเงินค่าขออนุญาตหรือเพราะขั้นตอนยุ่งยากดังนั้นจึงติดตั้งไปเลย แต่พอไม่มีการใช้ไฟก็ไหลกลับเข้าไปในระบบสายส่งฟรีๆ ไม่มีการรับซื้อคืนเหมือนนโยบายของบางประเทศเพื่อปิดจุดด้อยดึงจุดเด่นระบบไฮบริดจึงเป็นคำตอบซึ่งทางโรงเรียนกำลังจะทำให้สถานีอนามัยเป็นต้นแบบ

ขั้นตอน และหลักการทำงานของระบบโซล่าร์แบบไฮบริดตามผังภาพระบบที่นำมาประกอบนั้นสามารถปรับให้เป็นระบบใดก็ได้ผ่านทางเว็บ หรือทางแอ๊พบนมือถือแต่หลักๆ แล้วจะทำงานตามขึ้นตอนดังนี้

1) เมื่อมีแสงแดดจะใช้ไฟที่ผลิตได้จากแผ่นโซล่าร์เซลล์จ่ายเข้าบ้านก่อน

2)เมื่อไฟจากแผ่นไม่พอในกรณีที่แสงน้อยระบบจะใช้ไฟร่วมกับการไฟฟ้าเพื่อจ่ายไฟเข้าบ้าน

3)กรณีไม่มีการใช้งานเช่นไม่มีคนอยู่บ้าน ระบบผลิตไฟจะจ่ายเข้าไปเก็บในแบตเตอรี่

4) เวลาไม่มีแดดหรือตอนหัวค่ำระบบจะเอาไฟในแบเตอรี่ขึ้นมาจ่ายไฟให้บ้านจนกว่าจะหมดไฟในแบตเตอรี่

5) ถ้าเกิดใช้ไฟในแบตเตอรี่หมดในช่วงเที่ยงคืนหรือก่อนหน้านั้น ระบบจะตัดตัวออกและให้ไฟจากสายส่งจ่ายเข้าบ้านแทนไปจนถึงเช้าวันใหม่ก็เริ่มทำงานจากแผ่นอีกครั้ง

6) กรณีที่ระบบโซล่าร์เซลล์ล่ม เสียหาย หรือต้องซ่อมแซมปรับปรุง ระบบสวิทช์อัตโนมัติก็จะสลับมาใช้ไฟจากการไฟฟ้า หากไม่มีอะไรผิดปกติก็ยังจะใช้ไฟจากโซล่าร์เซลล์เช่นเดิม ทำให้ไฟจากสายส่งเป็นไฟสำรองระบบของบ้านเราได้อย่างดี

ที่บอกว่าชาตินี้ไม่มีวันไฟดับก็คือมีแดดก็มีไฟฟ้าใช้ ถึงแม้ที่ไหนไฟจะดับก็ไม่ส่งผลต่อระบบโซล่าร์เซลล์เพราะยังมีแบตเตอรี่สำรองไฟไว้จะมากจะน้อยตามงบประมาณที่มีอยู่ของเพียงรักษาแรงดันให้กับไฮบริดอินเวอร์เตอร์เท่านั้น จึงไม่มากเกินไปสำหรับการรักษาความเสถียรของไฟในบ้านเราเอง

หลังจากโควิดจบไปบางคนอาจปรับบ้านเป็นที่ทำงานเลยค่าไฟเดือนละ 3,000 บาท ระบบไฮบริด 5 กิโลวัตต์นี้ตอบโจทย์ได้

และเมื่อวันที่ 20 เมษายน 2563 ได้โพสต์ข้อความว่่า ทำอย่างไรให้ค่าไฟเหลือ 40 บาท หลังคาวัด หลังคาบ้าน หลังคาโรงพยาบาล หลังคาโรงงาน

ประหยัดค่าไฟได้ 151 ล้าน ตลอดโครงการ

ไวรัสระบาดต้องกักตัวอยู่บ้านค่าไฟฟ้ามาเก็บจนอานโซล่าร์เซลล์ช่วยได้ แม้แต่ภาคธุรกิจเอกชนเช่นห้างสรรพสินค้า โรงงานต่างๆ ติดตั้งระบบออนกริดเพื่อประหยัดค่าไฟฟ้าในช่วงตอนกลางวัน เช่นห้างใหญ่ๆ ค่าไฟฟ้าเดือนละ 1,000,000 บาท ติดตั้งโซล่าร์ เซลล์ขนาด 1 Mw. ช่วยประหยัดค่าไฟฟ้าเดือนละ 600,000 บาท ลงทุนประมาณ 25 ล้านบาท จุดคุ้มทุนประมาณ 3.8 ปี อายุการใช้งานแผ่นโซล่าร์เซลล์ได้ถึง 25 ปี ตลอดอายุการใช้งานถ้าใช้ทุกวันคิดค่าไฟเทียบกับปัจจุบันเป็นหลัก ราคาหน่วยละ 4.5 บาท ซึ่งความจริงมากกว่านั้นในอีก 10 ปีข้างหน้า แต่คิดเฉพาะวันนี้ก็สามารถประหยัดค่าไฟฟ้าได้ถึง 151,200,000 บาท นับเป็นเงินเยอะพอสมควร
การติดตั้งใช้พื้นที่ประมาณ 5 ไร่ ห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่ 50 x 200 เมตรนี้พื้นที่เพียงพอ 1 กิโลวัตต์ใช้พื้นที่ 8 ตร.ม. มองในแง่ของการลงทุนถ้ากิจการเรามีความมั่นใจว่าจะอยู่ได้ถึง 25 ปี การติดตั้งโซล่าร์เซลล์นี้จะดีกว่าเก็บเงินไว้ในธนาคารอีก หรือจะบอกว่าเปลี่ยนหลังคาบ้านเป็นธนาคารดอกเบี้ยสูงก็ได้

การดำเนินการติดตั้งต้องผ่านขั้นตอนการขออนุญาตเชื่อมต่อกับระบบของการไฟฟ้า มีวิศวกรรับรองโครงสร้างอาคาร และรับรองแบบไฟฟ้า ยื่นขออนุญาตกับการไฟฟ้า ยื่นขออนุญาตกับกกพ. และแจ้งทางท้องที่ให้ทราบว่ามีการติดตั้งระบบไฟฟ้าที่บ้านเรา และต้องมีระบบกันไฟย้อนเข้าระบบ ให้เป็นไปตามระเบียบของการเชื่อมต่อระบบ ปัจจัยสำคัญคืออินเวอร์เตอร์ต้องผ่านการทดสอบของการไฟฟ้า แต่เนื่องจากมีของดีราคาถูกเข้ามาจำหน่ายจำนวนมาก หลายคนนำเข้าจึงไม่มีใครอยากนำไปทดสอบเพราะมีค่าใช้จ่ายหลักแสนเพื่อให้ได้ขึ้นบัญชีของการไฟฟ้าได้ ดังนั้นจึงไม่ทดสอบเอามาติดตั้งกันเลยเพราะไม่ใช่เรื่องยุ่งยากในการติดตั้ง เพียงลากสายโซล่าร์เซลล์มาเข้ากับอินเวอร์เตอร์ และเสียบเข้ากับไฟบ้านทุกอย่างจบ

ส่วนเรื่องแอบกริด คือเราไม่ขอขนานกับการไฟฟ้าจากระบบออนกริดที่เห็นอยู่ จึงมาเป็นระบบแอบกริด คือคำว่า ออนกริด + แอบติด = แอบกริด ดังนี้ ซึ่งจะมีปัญหาตามมาหลายอย่างทั้งเรื่องระเบียบของการไฟฟ้า หรือว่าเรื่องของการบริหารจัดการไฟฟ้าในฝ่ายผลิตที่ไม่ทราบข้อมูลการใช้พลังงานแสงอาทิตย์ต่างๆ ในระบบใหญ่ขึ้นในอนาคตอาจจะเป็นปัญหาได้ ดังนั้นจึงแนะนำให้ติดตั้งแบบถูกต้องจะดีกว่า ดีไม่ดีจะเป็นว่า “เสียน้อยเสียยาก เสียมากเสียง่าย”

ระบบแอบออนกริดถ้าใช้ในบ้านใช้งบประมาณ 80,000 บาท สามารถประหยัดค่าไฟฟ้าได้เดือนละ 1,800 บาท ซึ่งไม่ต้องใช้แบตเตอรี จึงทำให้ต้นทุนต่ำ แต่ของคุณภาพยังไม่ถึงขั้นรับประกัน 20 ปีเหมือนที่ทีมงานช่างขอข้าวไปติดตั้งให้โรงพยาบาล แต่ก็นิยมใช้กันทั่วไป ให้พิจารณากันเอาเองว่าควรทำหรือไม่
ระบบแอบกริดนี้เวลาไม่มีคนใช้ไฟในตอนกลางวันจะส่งไฟกลับเข้าไปในสายส่งทำให้มิเตอร์หมุนกลับ จึงทำให้ประหยัดค่าไฟฟ้าได้อีก แต่ถ้าออนกริดแบบขอขนานก็จะมีอีกมิเตอร์บันทึกไฟที่เข้าไปในสายส่งคิดเงินจากการไฟฟ้า ไม่ได้มีความแตกต่างอะไรเพียงแต่คนขอขนานไฟได้ขาย ส่วนคนไม่ขอขนานไฟเพียงติดใช้เอง

พร้อมโพสต์ภาพและข้อความว่า “โคตรแผ่นโซล่าร์ โมโน 435 วัตต์มาถึงแล้ว เตรียมส่งเข้าหน้างานล่วงหน้า”

Leave a Reply