ฮือฮา!! พระครูวัดดัง ถูกหวยรางวัลที่หนึ่ง 18 ล้านบริจาคทำบุญทั้งหมด??

วันที่ 6 มีนาคม 2565  ว่อนเน็ต อ้างว่าเป็นคำประกาศแถลงการณ์การบริจาคเงินของ พระครูพนมปรีชากร ,ดร,เลขานุการเจ้าอาวาสวัดพระธาตุพนม ถูกรางวัลที่ 1 ได้รับเงิน18 ล้านหลังหักภาษีแล้ว เหลือเงิน 17,800,000 บาท มีความประสงค์ได้ถวายเงินวัดและเป็นสาธารณะกุศลทั้งหมด!!

ตามที่อาตภาพ (พระครูพนมปรีชากร,ดร.) เลขานุการเจ้าอาวาสวัดพระธาตุพนมและผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระธาตุพนม ได้ถูกรงวัลสลากกินแบ่งรัฐบาลงวดประจำวันที่ 1 มีนาคม 2565 และเป็นจำนวนเงิน 18,000,000 บาท (สิบแปดล้านบาท) ซึ่งเป็นเงินที่อาตมาได้ขอพรต่อท้าวเวสสุวรรณ วัดพระธาตุพนมและเพื่อให้เงินดังกล่าวนี้ เกิดประโยชน์ต่อสังคมและพระพุทธศาสนา อาตมาจึงขอบริจาคเงินทั้งนี้หมด ให้แก่หน่วยงานและองค์กรต่าง ๆ ดังต่อไปนี้

Leave a Reply