“พระพี่ – พระน้อง” คณะสงฆ์ไทยมอบพระไตรปิฎกฉบับบาลีจำนวน 10,000 เล่มแก่ คณะสงฆ์ไทใหญ่

วันที่ 28 มกราคม 2567 วานนี้ ณ หน้าพระปรางค์วัดอรุณราชวราราม เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร มีพิธีมอบถวายพระไตรปิฎกฉบับบาลีรองรับด้วยอักษรไทใหญ่ ซึ่งเป็นฉบับแรกในพระพุทธศาสนาแก่ คณะสงฆ์ไทใหญ่ จำนวน 10,000 เล่ม 2,00 ชุด เพื่อเจริญศาสนสัมพันธ์อันดีงามระหว่างคณะสงฆ์ไทยและคณะสงฆ์ไทใหญ่

ซึ่งประธานในพิธีมีพระพรหมวัชรเมธี เจ้าอาวาสวัดอรุณราชวราม เป็นประธานในพิธี โดยมี พระพรหมบัณฑิต พระพรหมวชิรมุนี พระธรรมราชานุวัตร เป็นต้นร่วมพิธี ในขณะที่คณะสงฆ์ไทใหญ่มี พระคำหมาย ธัมมสามิ อาจารย์ประจำมหาวิทยาลัยออกซฟอร์ด และเจ้าอาวาสประจำวัดพุทธวิหารออกซ์ฟอร์ด ประเทศอังกฤษ เป็นต้น รับการถวาย

Leave a Reply