“วัดโบสถ์” ร่วมกับ จังหวัดปทุมธานี จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์แบบรามัญ เนื่องในวันคล้ายวันเกิด “เจ้าคุณพระ”

วันที่ 26 มกราคม 2567  เวลา 17.00 น.  ณ  วัดโบสถ์ (หลวงปู่เทียน)  ต.บ้านกลาง อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี พระราชมหาเจติยาภิบาล หรือ “เจ้าคุณต่อศักดิ์” ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดอรุณราชวราราม รก.เจ้าอาวาสวัดโบสถ์ พร้อมด้วย  นายภาสกร บุญญลักษม์ ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี นายคมสัน ญาณวัฒนา รองผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี นายบุญเชิด กิตติธรางกูร ผู้อำนวยการสำนักพระพุทธศาสนาจังหวัดปทุมธานี นางลัษมา ธารีเกษ วัฒนธรรมจังหวัดปทุมธานี นายอำเภอเมืองปทุมธานี ร่วมงานพิธี เจริญพระพุทธมนต์แบบรามัญ เพื่อสิริพัฒนอายุวัฒนมงคล “เจ้าคุณพระสินีนาฎ พิลาศกัลยาณี” เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเกิด 26 มกราคม 2567 โดยมีประชาชนชาวไทยเชื้อสายรามัญหลายพื้นที่พร้อมด้วยประชาชนรอบวัดร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์พระปริตรามัญ

พระราชมหาเจติยาภิบาล กล่าวว่า “วันนี้เป็นการเจริญพระพุทธมนต์แบบรามัญ โดยได้รับความอนุเคราะห์จากพระครูใบฎีกาปัญญาวุฒิ วุฑฺฒิโก วัดอัมพวัน   จังหวัดลพบุรี รวมทั้งนำญาติโยมชาวรามัญมาร่วม เป็นการเจริญพระพุทธมนต์ เพื่อเป็นสิริมงคลแด่ เจ้าคุณพระ เนื่องในโอกาสคล้ายวันเกิดของท่าน สาเหตุที่เจริญพระพุทธมนต์แบบรามัญ เพราะวัดโบสถ์เดิมเป็นวัดมอญ  พระอุปัชฌาย์ของอาตมาคือ พระธรรมสิริชัย อดีตเจ้าอาวาสวัดอรุณราชวราราม ท่านเป็นมอญไปจากวัดนี้ไปอยู่วัดอรุณ ชุมชนวัดโบสถ์เดิมก็เป็นชุมชนมอญ ปัจจุบันยังพอหลงเหลืออยู่บ้าง จึงปรึกษากันว่า ทำอย่างไรจังหวัดปทุมธานีในฐานะเป็นเมืองของคนมอญดังปรากฎอยู่ในคำขวัญประจำจังหวัดปทุมธานี จึงจะรื้อฟื้นและคงอัตลักษณ์ของตนไว้ ซึ่งตรงนี้เป็นมันเสน่ห์ของจังหวัด แต่ยังหาจุดศูนย์กลางตรงนี้ไม่ได้ พยายามปรึกษากับผู้รู้และเครือข่ายหลายคนหลายองค์กร อาตมาแม้ไม่ได้เกิดเมืองปทุมธานีแต่มีพ่อคือพระอุปัชฌาย์เป็นมอญและเป็นคนที่นี้จึงอยากรื้อฟื้นและทำตรงนี้ ทำวัดโบสถ์ให้เป็นศูนย์กลางมอญในจังหวัดปทุมธานีทั้งเรื่องรำ เรื่องดนตรี เรื่องศิลปะอื่น ๆ  ตรงนี้จุดประกายได้ดีมากเมื่อปีที่แล้วเราจัดรำมอญเกือบ 2,000 คน ถือว่าประสบความสำเร็จมาก ตอนนี้ปรึกษากับผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ วัฒนธรรมจังหวัด  รวมทั้งตัวแทนองค์กรมอญอย่างมูลนิธิรามัญรักษ์ว่า อนาคตเราจะจัดสวดพระปริตรมอญกันอีกครั้งแบบที่มูลนิธิรามัญรักษ์ เขาเคยจัดที่จังหวัดลพบุรีเมื่อปีที่แล้ว ดูแล้วยิ่งใหญ่และมีเสน่ห์ ตรงนี้เราจะรื้อฟื้นและทำด้วยกัน ซึ่้งคาดว่าอาจจะเป็นช่วงเดือนพฤษภาคม ซึ่งประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดงานวิสาขบูชาโลก จะมีพระมหาเถระและประชาชนชาวมอญ จากประเทศพม่า มาร่วมงานวิสาขบูชาโลก เราอาศัยตรงจุดนี้จับมือกันเจริญพระพุทธมนต์ สวดพระปริตรแบบรามัญร่วมกันทั้งสองประเทศเลย.. “

 

Leave a Reply