เริ่มแล้วกิจกรรมงานประสาทปริญญา มจร วันแรกสัมมนา “มหาวิทยาลัยสงฆ์กับการพัฒนาปัญญาและคุณธรรม”

วันที่ 8 ธันวาคม 2564   ระหว่างวันที่ 8 – 12 ธันวาคม นี้ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย มีกิจกรรมงานประสาทปริญญาและในวันที่ 8 ธันวาคมนี้จะมีการสัมมนา  หัวข้อ “มหาวิทยาลัยสงฆ์กับการพัฒนาปัญญาและคุณธรรม”  โดยเริ่มตั้งแต่เวลา 8.30-17.00 น. เป็นต้นไป ผู้เข้าร่วมสามารถลงทะเบียนได้ ตั้งแต่บัดนี้ และ ปิดรับลงทะเบียน เวลา 11.00 น. และรับเกียรติบัตรระหว่างเวลา 16.30-24.00 น.

ผู้สนใจเข้าร่วมประชุมได้ทั้ง ทั้ง Onsite และ Onlite เริ่มตั้งแต่เวลา 08.30 เป็นต้นไป จนถึงเวลา 17.00 น. นอกจากสามารถรับฟังทางซูมแล้ว ท่านยังสามารถรับชมทาง เฟชบุ๊ค mcu tv news,mcu tv-channel และ tv.mcu.ac.tv ด้วย

🌐 ZOOM ID 989 824 8047

🔴🔴🔴 ลงทะเบียนเข้าร่วมสัมมนากด Link 👉👉👉 https://forms.gle/p7dVy3p9Qpx1XGJF9

🔵 ติดตามข่าวสารและขอรับเกียรติบัตร ได้ที่ Line OA 👉👉 https://lin.ee/VWzdRc7

🌏 Welcome to attend an academic seminar onsite and online…

🌏 Regarding “The Monastic University and the Wisdom and Moral Development”

🌐 Activities on the Convocation Ceremony 2021, Mahachulalongkornrajavidyalaya University

🌐 Seminar on Wednesday, 8 December 2021 from 8:30 am to 5:00 pm.

🌐 End the pre-registration of attendace on Wednesday, 8 December 2021 at 11:00 am.

🌐 Receive the certificate on Wednesday, 8 December 2021 during  4:30-12:00 pm.

🌐 ZOOM ID 989 824 8047

🔴🔴🔴Pre-register to attend the seminar, press Link 👉👉👉

Sign up to attend the seminar, press  https://forms.gle/p7dVy3p9Qpx1XGJF9

🔵 Follow and receive the certificate on Line OA 👉👉 https://lin.ee/VWzdRc7

 

Leave a Reply