สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์กราบหลวงพ่อสอิ้ง

เมื่อวันที่ 19 มีนาคม​ เฟซบุ๊ก PM S Pachantasena ได้โพสต์ภาพและข้อความว่า

“ปูชนียมหาเถราจารย์”

ประนมกรค้อมเศียรสักการะ
บูชาพระมหาเถระสง่าศรี
จริยาวัตรปฏิปทาวิลาสินี
สุพรรณบุรีปูชนียบุคคล

นบสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์
สบสุขศานติ์คุณความดีศรีกุศล
กราบคารวะพระธรรมพุทธิมงคล
งามดวงมนในเงาธรรมพระสัมมา

บุญชีวีที่เกิดเป็นไทยได้ร่วมศก
อุดมโชคโมกขธรรมเลิศล้ำค่า
ทีฆายุจตุรพรชัยในชีวา
นบวันทาปูชนียมหาเถราจารย์ฯ

ทั้งนี้สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ป.อ. ปยุตโต ป.ธ.9) (อายุ 81 พรรษา 57) กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าอาวาสวัดญาณเวศกวัน จ.นครปฐม เข้าแสดงมุทิตา(ย้อนหลัง) พระธรรมพุทธิมงคล (สอิ้ง สิรินนฺโท อายุ 84 พรรษา 63) เจ้าอาวาสวัดป่าเลไลยก์วรวิหาร จ.สุพรรณบุรี ในโอกาสมีอายุวัฒนมงคล 84 ปี ที่วัดป่าเลไลยก์ฯ จากนั้นไปเยี่ยมชม พระพุทธปุษยคีรีศรีสุวรรณภูมิ ที่หน้าผามังกรบิน เขาทำเทียม อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2562

เครดิตภาพ : ประไพ นนท์แก้ว

Leave a Reply