วันนพ่อแห่งชาติ “อธิบดี พช.” นำบรรพชาสามเณร-อบรมศีลจาริณี

ปลูกฝังความรักชาติ ศาสนาและสถาบันกษัตริย์ “อธิบดี พช.” เทิดวันพ่อแห่งชาติ 2563 เป็นประธานพิธีบรรพชาสามเณร 98 คน และอบรมศีลจาริณี 69 คน เพื่ออุทิศถวายเป็นพระราชกุศล แด่ในหลวง รัชกาลที่ 9

วันที่ 1 ธันวาคม 2563 ที่ศาลาค่ายพุทธบุตร วัดโพนงาม ตำบลคู้ยายหมี อำเภอสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เป็นประธานในพิธีโครงการบรรพชาสามเณร และอบรมศีลจาริณี เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี 2563 เพื่ออุทิศถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

ในโอกาสที่ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานผ้าไตร 1 ไตร ถวายแด่พระปัญญาวิสุทธิโมลี เจ้าคณะอำเภอเมืองฉะเชิงเทรา (ธรรมยุต) รักษาการเจ้าอาวาสวัดโพนงาม พระอุปัชฌาย์

โดยนายไมตรี ไตรติลานันท์ ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา ร่วมเป็นเกียรติในพิธี และนายไชยสิทธิ์ ไพบูลย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ฉะเชิงเทรา นางสาวฉัตรประอร นิยม ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน รักษาราชการแทนพัฒนาการจังหวัดฉะเชิงเทรา นายธรา สุโพธิ์เงิน นายอำเภอสนามชัยเขต พ.ต.อ.ณัฐจักร จันลา ผกก.สภ.สนามชัยเขต นายอภินันท์ เกิดสุข พัฒนาการอำเภอสนามชัยเขต ข้าราชการสำนักงานพัฒนาชุมชน นักเรียน และประชาชนอำเภอสนามชัยเขต ให้การต้อนรับและเข้าร่วมพิธีดังกล่าว

อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน กล่าวว่า โครงการบรรพชาสามเณร และอบรมศีลจาริณี เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี 2563 ครั้งนี้ เป็นความร่วมมือระหว่างโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ฉะเชิงเทรา กับวัดโพนงาม เพื่อส่งเสริมศีลธรรม คุณธรรม และจริยธรรม เสริมสร้างความรักชาดิ ศาสนา และสถาบันพระมหากษัตริย์ ให้กับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1 ทั้งหมด โดยที่นักเรียนชายเข้ารับการบรรพชาเป็นสามเณร จำนวน 98 คน นักเรียนหญิงเข้ารับการอบรมศีลจาริณี จำนวน 69 คน ตั้งแต่วันที่ 1 – 4 ธันวาคม 2563 ณ วัดโพนงาม

ทั้งนี้ ภายในกิจกรรมยังได้มีการจำหน่ายสินค้า หนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) ของจังหวัดฉะเชิงเทรา เพื่อนำรายได้สมทบทุนมูลนิธิอานันทมหิดล ซึ่งได้รับความสนใจจากผู้มาร่วมพิธีอย่างคึกคักจนสินค้าหมดในเวลาอันรวดเร็วด้วยความสนุกสนานและอิ่มบุญกันทั่วหน้า

Leave a Reply