กรุงเทพครองแชมป์ลงทะเบียนหนี้นอกระบบมากที่สุด จังหวัดนครสวรรค์ แชมป์ไกล่เกลี่ยได้มากสุด  ทั้งประเทศรวมมูลค่าหนี้ 8,790 ล้าน ลูกหนี้ 1.33 แสนราย ไกล่เกลี่ยแล้ว 6 พันกว่าราย “ปลัดเก่ง” ย้ำหมดเขตลงทะเบียน 29 กุมภานี้

วันนี้ 22 ม.ค. 67  นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย เปิดเผยถึงการลงทะเบียนแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบ เป็นวันที่ 53 นับตั้งแต่เปิดลงทะเบียนเมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2566 เป็นต้นมา โดยจากข้อมูลของสำนักการสอบสวนและนิติการ กรมการปกครอง เมื่อเวลา 15.00 น. มีมูลหนี้รวม 8,790.094 ล้านบาท ประชาชนลงทะเบียนแล้ว 133,008 ราย เป็นการลงทะเบียนผ่านระบบออนไลน์ 113,423 ราย และการลงทะเบียน ณ ศูนย์อำนวยการแก้ไขหนี้นอกระบบ 19,585 ราย รวมจำนวนเจ้าหนี้ 98,445 ราย มีพื้นที่/จังหวัดที่มีผู้ลงทะเบียนมากที่สุด 5 ลำดับแรก 1. กรุงเทพมหานคร ยังคงมากที่สุด มีผู้ลงทะเบียน 11,034 ราย เจ้าหนี้ 7,043 ราย มูลหนี้ 781.001 ล้านบาท 2. จังหวัดนครศรีธรรมราช มีผู้ลงทะเบียน 5,423 ราย เจ้าหนี้ 4,793 ราย มูลหนี้ 360.998 ล้านบาท 3. จังหวัดนครราชสีมา มีผู้ลงทะเบียน 4,925 ราย เจ้าหนี้ 3,321 ราย มูลหนี้ 376.020 ล้านบาท 4. จังหวัดสงขลา มีผู้ลงทะเบียน 4,905 ราย เจ้าหนี้ 3,723 ราย มูลหนี้ 321.867 ล้านบาท 5. จังหวัดขอนแก่น มีผู้ลงทะเบียน 3,481 ราย เจ้าหนี้ 2,861 ราย มูลหนี้ 286.933 ล้านบาท ขณะที่จังหวัดที่มีผู้ลงทะเบียนน้อยที่สุด 5 ลำดับแรก ได้แก่ 1. จังหวัดแม่ฮ่องสอน มีผู้ลงทะเบียน 208 ราย เจ้าหนี้ 209 ราย มูลหนี้ 11.843 ล้านบาท 2. จังหวัดระนอง มีผู้ลงทะเบียน 289 ราย เจ้าหนี้ 201 ราย มูลหนี้ 19.395 ล้านบาท 3. จังหวัดสมุทรสงคราม มีผู้ลงทะเบียน 350 ราย เจ้าหนี้ 266 ราย มูลหนี้ 11.170 ล้านบาท 4. จังหวัดตราด มีผู้ลงทะเบียน 422 ราย เจ้าหนี้ 321 ราย มูลหนี้ 17.990 ล้านบาท และ 5. จังหวัดสิงห์บุรี มีผู้ลงทะเบียน 457 ราย เจ้าหนี้ 328 ราย มูลหนี้ 22.816 ล้านบาท

“สำหรับข้อมูลการไกล่เกลี่ยหนี้นอกระบบทั่วประเทศพบว่า มีลูกหนี้เข้าสู่กระบวนการไกล่เกลี่ยแล้ว 11,974 ราย ไกล่เกลี่ยสำเร็จ 6,059 ราย มูลหนี้ของลูกหนี้ก่อนไกล่เกลี่ย 1,198.662 ล้านบาท หลังการไกล่เกลี่ย 656.235 ล้านบาท มูลหนี้ลดลง 542.426 ล้านบาท และจังหวัดที่สามารถนำลูกหนี้เข้าสู่กระบวนการไกล่เกลี่ยได้มากที่สุดยังคงเป็นจังหวัดนครสวรรค์เช่นเดิม โดยมีลูกหนี้ที่เข้าสู่กระบวนการไกล่เกลี่ย 2,981 ราย ไกล่เกลี่ยสำเร็จ 127 ราย มูลหนี้ของลูกหนี้ก่อนไกล่เกลี่ย 231.031 ล้านบาท หลังการไกล่เกลี่ย 9.917 ล้านบาท ทำให้มูลหนี้ของพี่น้องประชาชนในจังหวัดนครสวรรค์ลดลง 221.114 ล้านบาท สำหรับกรณีที่ไม่ได้รับความร่วมมือกระทั่งไม่สามารถดำเนินการไกล่เกลี่ยได้ เจ้าหน้าที่จะดำเนินการส่งสำนวนแจ้งความต่อพนักงานสอบสวนของสถานีตำรวจในพื้นที่ มีการดำเนินคดีไปแล้ว 74 คดี ใน 26 จังหวัด” นายสุทธิพงษ์ฯ กล่าว

นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย กล่าวต่ออีกว่า ขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดและนายอำเภอใช้กลไกระดับพื้นที่ประชาสัมพันธ์ในเรื่องการลงทะเบียนการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ประชาชนที่เป็นหนี้นอกระบบได้เข้ามาลงทะเบียนขอรับการช่วยเหลือจากทางภาครัฐอย่างครอบคลุมและทั่วถึง โดยจะรับลงทะเบียนถึงวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567 รวมทั้งให้ทุกพื้นที่ดำเนินกระบวนการเจรจาไกล่เกลี่ยหนี้สินทันทีที่ได้รับการลงทะเบียน เพื่อให้ลูกหนี้นอกระบบที่ลงทะเบียนไว้ได้รับการช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาอย่างรวดเร็วที่สุด นอกจากนี้ยังได้เน้นย้ำให้ทุกอำเภอได้ดำเนินการจัดกิจกรรม “ตลาดนัดแก้หนี้” อย่างน้อยเดือนละ 4 ครั้ง เพิ่มเติมจากตลาดนัดแก้หนี้ระดับจังหวัดที่มีการจัดเดือนละ 1 ครั้ง โดยบูรณาการกับทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐและเอกชน รวมถึงสถาบันการเงิน เพื่อนำเข้าสู่หนี้ในระบบควบคู่กับการสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับพี่น้องประชาชนอย่างยั่งยืน

“กระทรวงมหาดไทยยังคงเปิดรับลงทะเบียนพี่น้องประชาชนผู้ได้รับความเดือดร้อนจากปัญหาหนี้นอกระบบ ทั้งทางระบบออนไลน์ที่ https://debt.dopa.go.th หรือลงทะเบียนได้ ณ ที่ว่าการอำเภอ หรือสำนักงานเขตทั่วประเทศ โดยสามารถสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนศูนย์ดำรงธรรม โทร. 1567 ตลอด 24 ชั่วโมง” นายสุทธิพงษ์ฯ กล่าวในช่วงท้าย

Leave a Reply