เรื่องเล่า : พระธาตุเจดีย์มอญทุ่งก้างย่าง

ในวันอาทิตย์ที่ 7 เมษายน 2567 ที่จะถึงนี้ จะมีงานสำคัญอีกครั้งหนึ่งในชีวิตนั่นคือ การบรรจุพระธาตุและยกฉัตร “พระธาตุเจดีย์มอญทุ่งก้างย่าง” ต.ไทรโยค อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี ที่รับเป็น “แกนนำ” ร่วมกับชาวบ้านในพื้นที่บูรณะซ่อมแซมเอาไว้ ซึ่งก่อนหน้านี้ทำมาแล้ว ทั้งสร้างเจดีย์และบูรณะเจดีย์จำนวน 2 องค์ด้วยกัน สำหรับพระธาตุเจดีย์มอญทุ่งก้างย่าง

“เปรียญสิบ” ชักชวนคนในพื้นที่ร่วมกัน “บูรณะเจดีย์เก่า” ซึ่งตามประวัติสร้างมาตั้งแต่ปี 2516 หากนับอายุก็ 50 ปีแล้ว เริ่มบูรณะปฐมฤกษ์มาตั้งแต่วันที่ 9 เมษายน 2566 ก่อนเทศกาลสงกรานต์ปีที่แล้ว ความโชคดีในการบูรณะครั้งนี้ก็คือมีทีมงาน “จิตอาสา” ในชุมชนและความตื่นตัวของคนมอญจากทั่วโลก เนื่องจากหมู่บ้านทุ่งก้างย่าง อดีตคือชุมชนมอญขนานใหญ่ที่มีเหตุต้องแยกย้ายถิ่นฐาน เนื่องจากรัฐบาลไทยยุคปี 2520 มองว่าเป็น “ภัยความมั่นคง”

ปัจจุบันลูกหลานคนมอญเหล่านี้ นอกจากกระจัดกระจายอยู่ในพื้นที่ใกล้เคียงแล้ว ยังกระจัดกระจายไปทั่วโลก กำลังคนและกำลังเงินในการระดมบูรณะเจดีย์จึงไม่ได้ยากเย็นมากนัก ซ้ำมีพระมหาเถระ อาทิ พระพรหมวัชรเมธี กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าคณะภาค 9 พระเทพเวที เจ้าคณะภาค 6 และอีกหลายรูป รวมทั้งประชาชนคนไทยทั่วไป ร่วมกันบริจาค จนแล้วเสร็จ ซึ่งมีกำหนดการบรรจุพระธาตุและยกฉัตรในวันอาทิตย์ที่ 7 เมษายน ตั้งแต่เวลา 15.00 น. เป็นต้นไป

“เปรียญสิบ” ได้รับความเมตตาจาก พระพรหมเสนาบดี กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าคณะภาค 7 รับเป็นประธานฝ่ายสงฆ์ และ “ปลัดเก่ง” คุณสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย เมตตารับเป็นประธานฝ่ายฆราวาสเดินทางไป “บรรจุพระธาตุ-ยกฉัตร” มีหลายคนตั้งคำถามและสงสัยว่า การเชิญพระเถระผู้ใหญ่และปลัดกระทรวงมหาดไทย หนักใจหรือไม่ มีการเตรียมการอะไรบ้าง เนื่องจาก “พระธาตุเจดีย์มอญทุ่งก้างย่าง” ตั้งอยู่ในป่า ไม่มีวัด ไม่มีชุมชน ขาดแคลนทุกประการ

“เปรียญสิบ” โดยส่วนตัวพอรู้จักกับ “พระพรหมเสนาบดี” อยู่บ้าง ท่านเป็นพระเถระผู้ใหญ่มีเมตตา และพระเดชพระคุณดำรงตำแหน่งเจ้าคณะภาค 7 ซึ่งปกครองดูแลภาคเหนือ เชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน วัดหลายวัดล้วนทุรกันดาร มีภาพปรากฎท่านบุกป่าลุยเขา สุขภาพของท่านจึงแข็งแรง  โปรดกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆ อยู่ประจำ แปลว่า เรื่องขึ้นเขา-ลงห้วย-ลุยป่า ท่านสบาย ส่วนอีกเรื่อง “ปัจจัยใส่ซอง” อันนี้ “เปรียญสิบ” ก็ไม่หนักใจ เพราะท่านทำโครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5 โครงการศีล 5 พระที่เข้าร่วมส่วนใหญ่มี “หัวใจแห่งพระโพธิสัตว์” เป็นผู้ให้มากกว่าผู้รับ ด้วยเหตุนี้จึงตัดสินใจกราบนิมนต์พระพรหมเสนาบดีเป็นประธานฝ่ายสงฆ์ในครั้งนี้

ส่วนวันงานจริง ท่านจะไปหรือไม่ไป นั่นอีกประการหนึ่ง..

“เปรียญสิบ” นอกจากนิมนต์ พระพรหมเสนาบดี แล้ว ยังกราบอาราธนานิมนต์คณะขับเคลื่อนศีล 5 ทั้งคณะ อาทิ  พระธรรมวชิรานุวัตร เจ้าคณะภาค 14 พระเทพเสนาบดี เจ้าคณะจังหวัดลพบุรี พระเทพปวรเมธี รองเจ้าคณะภาค 15 พระเทพปริยัติโสภณ เจ้าคณะจังหวัดกาญจนบุรีด้วย สาเหตุเนื่องจากท่านเหล่านี้ “เปรียญสิบ” คุ้นเคยกันเป็นส่วนตัวเนื่องจากการลงพื้นที่หมู่บ้านศีล 5 ด้วยกัน และมีหลายรูปยังไม่ได้นิมนต์เนื่องจากดูจาก “หุ่น” แล้ว เกรงใจ กลัวเป็นลม แต่หากท่านจะเมตตาก็ยินดียิ่ง..!!

“ปลัดเก่ง” คุณสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย มีความคุ้นเคยกันตั้งแต่ปี 2548 แล้ว เป็นคนเสมอต้นเสมอปลาย มีความศรัทธามั่นคงในพระรัตนตรัย และเป็น “ลูกชนบท” ติดดิน ไม่มีปัญหาเรื่องการขึ้นเขา เรื่องสถานที่ จึงเชิญให้ “ปลัดเก่ง” เป็นประธานฝ่ายฆราวาส ซึ่งท่านก็เมตตารับไปเป็นประธานบรรจุพระธาตุและยกฉัตรเจดีย์ให้..อย่างน้อย “ช้างเหยียบนา พญาเหยียบเมือง” พ่อเมืองกาญจนบุรี คงไม่ให้ “ลูกพี่” ตัวเอง นั่งรถเข้าไปยังพระธาตุเจดีย์ บนถนนด้วยความยากลำบาก..และหากปลัดเก่งท่านไปแบบนี้ ข่าวสารที่ออกไป “ชุมชนไทรโยค” ก็อาจได้แหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์เพิ่มขึ้นอีกแห่ง

อันนี้คือ..เล่าให้ฟังว่า เมื่อเราคิดดี ทำดี ผู้ใหญ่ท่านก็เมตตาช่วยเราด้วย หมายความถึงว่า “สังคมไทย” ยังมีที่ยืนให้สำหรับคน “ คิดดี ทำดี” และคนทำงานแบบ “จิตอาสา”

และมิได้ความว่าการบูรณะพระธาตุเจดีย์ที่ประสบความสำเร็จนี้ “เปรียญสิบ” คิดดีและทำดี เพียงคนเดียว  ความสำเร็จนี้เกิดขึ้นจากหลากหลายภาคส่วนโดยเฉพาะคนในชุมชนประเภทจิตอาสาคิดดี ทำดี ร่วมกัน “เอามื้อสามัคคี” สำคัญที่สุด!!

ผู้ที่มีจิตศรัทธาร่วมบุรณะพระธาตุเจดีย์มอญทุ่งก้างย่าง สอบถามรายละเอียด : 086-344-9902

……….

คอลัมน์ : ริ้วผ้าเหลือง

โดย…“เปรียญสิบ”: [email protected]

Leave a Reply