วัดธรรมปทีป สก๊อตแลนด์ บำเพ็ญพระราชกุศลอุทิศถวาย สมเด็จพระราชินีอลิซาเบธ ที่ 2 

วันที่ 13 ก.ย. 65 วัดธรรมปทีป กรุงเอดินบะระ ประเทศ สก๊อตแลนด์ เป็นหนึ่งในวัดไทย ที่ตั้งอยู่ในต่างประเทศ ซึ่งอยู่ในเครือสหราชอาณาจักร มี พระมหาประเสริฐ ปญฺญาวโร เป็นเจ้าอาวาส ได้นำประชนชาวไทยในสก๊อตแลนด์ ประกอบพิธีสวดพระอภิธรรม อุทิศถวายเป็นพระราชกุศล แด่ สมเด็จพระราชินีอลิซาเบธ ที่ 2 แห่งสหราชอาณาจักร ตามแบบประเพณีของชาวพุทธ

พระมหาประเสริฐ ปญฺญาวโร กล่าวว่า “วัดไทยในสก๊อตแลนด์ ตั้งอยู่ในเครือสหราชอาณาจักร ซึ่งนับว่าได้เข้ามาพึ่งพระบรมโพธิสมภารของสถาบันพระมหากษัตริย์แห่งสหราชอาณาจักรในการประกอบศาสนกิจเพื่อเผยพระธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธองค์ ในนามของคณะสงฆ์วัดธรรมปทีป ขออนุโมทนาบุญกับท่านสาธุชนทุกท่าน ที่ได้ร่วมสวดมนต์ ทำวัตรเย็น เจริญจิตภาวนา และสวดพระอภิธรรม อุทิศถวายเป็นพระราชกุศล สมเด็จพระราชินีอลิซาเบธ ที่ 2 แห่งสหราชอาณาจักร ซึ่งการสวดมนต์ ทำวัตรเย็น เจริญจิตภาวนา และสวดพระอภิธรรม อุทิศถวายเป็นพระราชกุศล สมเด็จพระราชินีอลิซาเบธ ที่ 2 แห่งสหราชอาณาจักร จะมีไปจนครบ 7 วัน  ด้วยอานิสงส์ผลบุญในครั้งนี้ ขอให้ทุกท่านจงมีความสมบูรณ์ บริบูรณ์ด้วยทรัพย์สมบัติ และบริวารสมบัติ มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง ปราศจากทุกข์โศก โรคภัย อันตรายทั้งหลายทั้งปวง”

สำหรับการการสวดพระอภิธรรมอุทิศถวายเป็นพระราชกุศล สมเด็จพระราชินีอลิซาเบธ ที่ 2 แห่งสหราชอาณาจักร  มีกำหนดจัดเป็นเวลา  7 วัน ไปจนถึงวันศุกร์ ที่ 16 กันยายน 2565

Leave a Reply