“รฎาวัญ” แนะนำส่วนดีคู่กรณี “แพรี่-พระชาตรี” หนุนออกกฎหมายใหม่ “พรบ.พระพุทธศาสนาแห่งชาติ”

“รฎาวัญ” แนะนำส่วนดีคู่กรณี “แพรี่-พระชาตรี” หนุนออกกฎหมายใหม่ “พรบ.พระพุทธศาสนาแห่งชาติ” ให้ชาวพุทธมีส่วนร่วมป้องกันความเสื่อมเสีย-การบ่อนทำลายศาสนาพุทธทุกรูปแบบ

วันที่ 25 ก.ย.2565 นางรฎาวัญ วงศ์ศรีวงศ์ หัวหน้าพรรคเสมอภาค กล่าวว่า ขอมองและเค้นเอาส่วนดีออกมาจากวิวาทะ กรณีแพรี่ หรือคุณไพรวัลย์ วรรณบุตร อดีตพระนักเทศน์ชื่อดัง แฉพระทำไม่ดี​ เป็นการแฉให้สังคมรับรู้เรื่องราวลึกลับต่างๆ ว่าเป็นเรื่องที่ดีที่สังคมมีส่วนร่วมในการตรวจสอบในเรื่องต่างๆ​ ที่มีผลกระทบต่อส่วนรวม แสดงให้เห็นว่าคนในสังคมสนใจและเป็นห่วงพฤติกรรมที่ไม่ดีของนักบวชทุกศาสนา แต่นักบวชในศาสนาพุทธมีจำนวนมากที่สุดจึงเป็นเรื่องธรรมดาที่มีข่าวทำนองนี้บ่อย

ในส่วนที่พรรคเสมอภาคมีนโยบายคุ้มครองรักษา​พระพุทธศาสนาโดยเตรียมเสนอกฎหมายใหม่คือ ร่าง​ ​”พระราชบัญญัติพระพุทธศาสนาแห่งชาติ​” ต่อสภา​ฯ ในสาระสำคัญก็มิได้มีส่วนใดของร่่างกฎหมายดังกล่าวที่ไปปกป้องพระที่กระทำผิด มีแต่ส่งเสริมให้พุทธศาสนิกชนเข้ามามีส่วนร่วมในการป้องกันมิให้พระหรือผู้ที่มาหาประโยชน์จากการบวชเป็นพระและวัด ทำให้ความเชื่อทางพระพุทธศาสนาเสียหาย​ แต่ความจริงหลักธรรมหรือแก่นแท้ของพระพุทธศาสนา​ไม่ได้เสียหาย​ เพียงแต่บางคนอาจมีมุมมองว่าพระทำผิด ทำให้ศาสนาเสื่อมเสีย ในความจริงไม่ใช่ พระที่ทำผิดต่างหากที่เสียหาย เพราะไม่ยึดหลักธรรมของ​พระพุทธเจ้า​มาปฏิบัติ กฎหมายพระพุทธศาสนาแห่งชาติของพรรคเสมอภาค กำหนดให้รัฐต้องดำเนินการป้องกันการบ่อนทำลายพระพุทธศาสนาทุกรูปแบบและให้ประชาชนมีส่วนร่วม ซึ่งมีกำหนดไว้ชัดเจนในรัฐธรรมนูญมาตรา 67 ถึงเวลาแล้วที่จะต้องมี “พรบ.พระพุทธศาสนาแห่งชาติ” พุทธศาสนิกชนจะได้ร่วมมือกันสืบต่ออายุพระพุทธศาสนาให้ยั่งยืนยาวนาน.

Leave a Reply