พระยะลาไม่ทิ้งโยม! แจกอาหารบรรเทาทุกขภัยโควิด-19

วันที่ 6 เม.ย.2563 พระครูวรพุทธาภิรักษ์ เจ้าอาวาสวัดพุทธภูมิ พระอารามหลวง ตำบลสะเตง อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา นำอาหารเพื่อแจกจ่ายให้แก่คนยากไร้ ตกงาน ผู้มีผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา (COVID-19) โดยมีจิตอาสาช่วยคัดกรอง มีการวัดอุณหภูมิ ล้างมือด้วยเจล นั้งตามระยะห่างที่กำหนด ก่อนได้รับมอบสิ่งของ

ทางด้านนายชัยสิทธิ์ พานิชพงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา ในฐานะผู้กำกับการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินจังหวัดยะลา ได้มีคำสั่งศูนย์บริหารสถานการณ์ COVID-19 จังหวัดยะลา ที่ 41/2563 เพิ่มมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยระบุว่าสืบเนื่องจากคำสั่งศูนย์บริหารสถานการณ์ COVID-19 จังหวัดยะลา ที่ 34/2563 ลงวันที่ 10 เมษายน 2563 เรื่องมาตรการเร่งด่วนในการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19 กำหนดให้เจ้าอาวาส พระภิกษุ สามเณร งดพิธีกรรม หรือกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาทุกประเภท และงดเดินทางหรือเลื่อนการเดินทางไปยังประเทศอื่น หรือออกนอกพื้นที่ นั้นเพื่อเป็นการเพิ่มมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดจากเชื้อไวรัสCOVID-19 ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และสอดคล้องกับมาตรการเว้นระยะห่างทางสังคม จึงอาศัยอำนาจตามข้อกำหนดแห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ และพระราชบัญญัติโรคติดต่อ ประกอบกับมติคณะกรรมการศูนย์บริหารสถานการณ์ COVID-19 จึงให้พระภิกษุ สามเณร งดการออกรับบิณฑบาตในทุกพื้นที่ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 16 เมษายน 2563 จนถึงวันที่ 30 เมษายน 2563

cr. Watcharin Niwatsawat
ที่มา @ k.Niti เพจกลุ่มเด็กวัดป่าฯ มดงาน

Leave a Reply