“พระ ม.สงฆ์ มจร”ตั้งกลุ่มสติออนไลน์ เยียวยาจิตเพื่อนร่วมโลกสู้ภัยโควิด-19

“พระ ม.สงฆ์ มจร”ตั้งกลุ่มสติออนไลน์ ช่วยเยียวยาจิตเพื่อนร่วมโลกสู้ภัยโควิด-19 พร้อมสร้างเครือข่ายนานาชาติเพื่อการค้นพบสติสร้างสุข

วันที่ 25 เมษายน 2563 พระมหาหรรษา ธมฺมหาโส,รศ.ดร. ผู้อำนวยการวิทยาลัยพุทธศาสตร์นานาชาติ (IBSC) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย(มจร) เปิดเผยว่า วันที่ 24 เมษายน 2563 ที่ผ่านมา ตั้งแต่เวลา 19:45 ถึง 21:15 น. ได้จัดตั้งกลุ่ม Global Network for Mindfulness Discoveries โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดพื้นที่พูดคุย ให้คำปรึกษา และฝึกปฏิบัติสติออนไลน์ กับชาวไทยและต่างประเทศ อันเป็นการเสริมสร้างกำลังใจ ภายใต้สถานการณ์โควิด-19

“วันนี้(24เม.ย.) เป็นวันแรกของการสนทนาธรรมพูดคุย และแลกเปลี่ยนมุมมองการปฏิบัติเพื่อการพัฒนาสติ สมาธิ และปัญญา ให้เอื้อต่อสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิดขณะนี้” พระมหาหรรษา กล่าวและว่า

ทั้งนี้ การเปิดเวทีวันแรกนั้น ได้มีแกนนำซึ่งสนใจจากประเทศอังกฤษ ฝรั่งเศส เวียดนาม และไทย ได้เข้ามาพูดคุยสถานการณ์แพร่ระบาดในประเทศของตนเอง สุดท้ายจึงได้ร่วมรับฟังแนวทางการเสริมสร้างเพื่อการค้นพบสติภายในใจ

ผู้อำนวยการวิทยาลัยพุทธศาสตร์นานาชาติ มจร กล่าวต่อว่า แกนนำเหล่านี้ ได้ทำงานด้านการฟื้นฟูจิตใจในประเทศของตัวเอง ซึ่งการแลกเปลี่ยนแนวทางเหล่านี้ จะเอื้อต่อการพัฒนาจิตใจตนเอง และช่วยนำเสนอเครื่องมือเหล่านี้ เพื่อตอบโจทย์พี่น้องในประเทศของตนต่อไป

“นอกจากการให้คำปรึกษาผ่านสนทนาพูดคุยแล้ว เครือข่ายได้ร่วมกันสร้างธรรมะชุดต่างๆ ที่เอื้อต่อสถานการณ์โควิด แล้วแปลเอกสาร และหนังสือภาษาต่างๆ เผยแพร่ทั่วโลก โครงการต่อไปคือการจัดสัมมนานานาชาติร่วมกันผ่านโปรแกรมออนไลน์ โดยจะเชิญนักวิชาการ และนักปฏิบัติจากทั่วโลกมาร่วมนำเสนอแนวทางการฟื้นฟูจิตใจ โดยสมาชิกเครือข่ายส่วนใหญ่จะมาจากสมาคมสภาสากลวันวิสาขโลก และสมาคมมหาวิทยาลัยพุทธศาสนานานาชาติ” พระมหาหรรษา กล่าว

Leave a Reply