ความจริงอีกด้าน..จากกรมอุทยานกรณี ร.ร.ตชด.ทิไล้ป้า

ความจริงอีกด้าน!!! หัวหน้าวิเชียร แจงข้อเท็จจริง กรณีมีผู้โพสต์ต่อว่าอ้างเจ้าหน้าที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวรด้านตะวันตก ไม่ให้นำอาหารเข้าไปให้เด็กนักเรียน

ตามที่ปรากฏข่าวในสื่อโซเชียลมีเดีย Facebook และสื่อต่างๆ กรณีครูใหญ่โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน ทิไล่ป้า ซึ่งตั้งอยู่ในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวร ด้านตะวันตก ตำบลไล่โว่ อำเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี ได้โพสต์ข้อความในทำนองว่า ไม่สามารถขนอาหารกลางวันไปให้นักเรียนกินได้ เนื่องจากเจ้าหน้าที่ป่าไม้เขตฯทุ่งใหญ่ฯ ปิดเส้นทาง ทำให้นักเรียนได้รับความเดือดร้อน นั้น

เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวรด้านตะวันตก โดยนายวิเชียร ชิณวงษ์ หัวหน้าเขตฯ ขอนำเรียนข้อเท็จจริง ในกรณีดังกล่าว ดังนี้1.เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวรด้านตะวันตก มีชุมชนชาวกะเหรี่ยงอยู่อาศัยจำนวน 6 หมู่บ้าน โดยโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน ทิไล่ป้า ตั้งอยู่ในเขตรักษาพันธุ์ทุ่งใหญ่ฯ ท้องที่บ้านทิไล่ป้า ตำบลไล่โว่ อำเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี

2. การเข้าไปบริจาคสิ่งของ เลี้ยงอาหารกลางวัน หรือทำกิจกรรม เพื่อสนับสนุนสถานการศึกษา ที่ตั้งอยู่ใน เขตฯทุ่งใหญ่ฯ นั้น สถานศึกษาในพื้นที่ เขตฯทุ่งใหญ่ฯ ได้ทำความตกลงกับเขตฯทุ่งใหญ่ฯ ว่า สถานศึกษานั้น จะพิจารณากลั่นกรองและทำเอกสารขออนุญาตผ่านหัวหน้าเขตฯ ทุ่งใหญ่ฯ เป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อป้องกันการแอบอ้างจากกลุ่มนักท่องเที่ยว โดยหลังจากนั้น เขตฯทุ่งใหญ่ฯ จะได้ทำความเห็นและส่งเรื่องไปยัง สบอ.3 (บ้านโป่ง) เพื่อโปรดพิจารณา ให้เข้าทำกิจกรรมตามความประสงค์ต่อไป

3. ในแต่ละปีชาวกะเหรี่ยงตำบลไล่โว่ จะจัดงานประเพณี งานฟาดข้าว ซึ่งเป็นวิถีวัฒนธรรมดั้งเดิมของชาวกะเหรี่ยง โดยในปี 2561 ได้กำหนดจัดงานดังกล่าวในวันที่ 9 ธันวาคม 2561 ณ หมู่บ้านทิไล่ป้า โดยการเข้าไปร่วมงานประเพณี งานฟาดข้าวดังกล่าวเขตฯ ทุ่งใหญ่ฯ ไม่เคยขัดข้องหากจะมีนักท่องเที่ยวหรือ กลุ่มจิตอาสา ขอเข้าไปร่วมงานประเพณี โดยทาง เขตฯ ทุ่งใหญ่ฯ ได้แจ้งแนวทางปฏิบัติในการประชุมอำเภอสังขละบุรี เพื่อให้หน่วยงานราชการ ผู้นำชุมชนและประชาชน ทราบ ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2561 ตลอดมา โดยให้นักท่องเที่ยว หรือบุคคลภายนอกที่ประสงค์จะร่วมงานฟาดข้าว ดำเนินการขออนุญาตเข้าไปในเขตฯทุ่งใหญ่ฯ ให้ถูกต้องตามกฎหมาย ระเบียบ และแนวทางปฏิบัติ ที่ได้กำหนดไว้ ซึ่งทุกฝ่ายทราบดีอยู่แล้ว และสำหรับประชาชน สามารถเข้าไปร่วมงานประเพณีฟาดข้าวได้ ตามวิถีประเพณี มิได้ปิดกั้นแต่อย่างใด

4. ในห้วงวันที่ 8-9 ธันวาคม 2561 ได้มีคณะท่องเที่ยวกลุ่มจิตอาสา หรือกลุ่มบริจาคสิ่งของโดยใช้รถยนต์ออฟโรด จำนวน 43 คัน เดินทางโดยใช้เส้นทางด่านเจดีย์สามองค์ ประเทศเมียนมาร์- ช่องสามัคคี-บ้านปางสนุก เมื่อเดินทางมาถึงจุดตรวจหน่วยพิทักษ์ป่าลังกา แต่ละกลุ่ม แจ้งว่าจะขอไปร่วมงานฟาดข้าวที่หมู่บ้านทิไล่ป้า โดย จากการตรวจสอบของเจ้าหน้าที่ฯ พบว่ามีหนังสืออนุญาตให้เข้าพื้นที่ เขตฯทุ่งใหญ่ฯ เพียง 1 คณะ รถยนต์จำนวน 1 คัน ส่วนคณะที่เหลือไม่มีหนังสืออนุญาตแต่อย่างใด พนักงานเจ้าหน้าที่จึงไม่อนุญาตให้ผ่าน แต่ผ่อนปรนให้พักแรมบริเวณหน่วยพิทักษ์ป่าลังกา จึงเป็นเหตุให้ ร.ต.อ. เอนก คำภิมูล ครูใหญ่โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนทิไล่ป้า ซึ่งเป็นคนนำคณะออฟโรดจำนวน 6 คัน เข้ามา เกิดความไม่พอใจ ว่า จนท.ป่าไม้ ขัดขวางคณะพวกตน ที่จะนำอาหารกลางวันไปเลี้ยงนักเรียน รวมทั้ง ตำหนิ ด่าทอ และข่มขู่เจ้าหน้าที่ฯ ทั้งนี้เจ้าหน้าที่ฯ อนุญาตให้เฉพาะ ร.ต.อ. เอนกฯ และหน่วยงานราชการที่เข้าไปปฏิบัติงาน และประชาชนในพื้นที่ ผ่านเข้าไปได้ แต่ไม่ยินยอมให้นักท่องเที่ยวที่อ้างว่าติดตาม รตอ.เอนกฯ ผ่านเข้าไปได้ เนื่องจากหากผ่อนปรนให้เข้าไปได้ นักท่องเที่ยวรายอื่น ก็จะโต้แย้งว่าเลือกปฏิบัติ จึงเป็นเหตุให้เกิดความไม่พอใจ และเกิดข่าวลงในสื่อต่างๆขึ้้่น

////////////////////////////////////////

Leave a Reply