อธิบดี พช. พร้อมคณะเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรม “พระธรรมรัตนากร” อดีตเจ้าอาวาสวัดโพธิ์ท่าเตียน

ค่ำวานนี้ (26 มี.ค.64) เวลา 18.30 น.  นายสุทธิพงษ์  จุลเจริญ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย เป็นประธานและเจ้าภาพพิธีสวดพระอภิธรรม พระธรรมรัตนากร (สีนวล ปญฺญาวชิโร ป.ธ.9) อดีตที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค 15 และอดีตเจ้าอาวาสวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหาร หรือวัดโพธิ์ โดยมีผู้ตรวจราชการกรม คณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่กรมการพัฒนาชุมชน ศิษยานุศิษย์ ร่วมพิธีฯ ณ ศาลาเลื่อนศักดิ์ เจียมอุดม วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม ราชวรมหาวิหาร แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร

พระธรรมรัตนากร (สีนวล ปญฺญาวชิโร ป.ธ.9) อดีตที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค 15 และอดีตเจ้าอาวาสวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหาร ได้มีอาการอาพาธเข้ารับรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณย์ ด้วยอาการเส้นเลือดเลี้ยงสมองทางด้านซ้ายตีบ และมีเนื้อประสาทที่เส้นเลือดเสื่อมคลาย คณะแพทย์ถวายการรักษา ตั้งแต่เดือน กุมภาพันธ์ ที่ผ่านมา ได้ มรณภาพอย่างสงบเมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2564 เวลา 03.19 น. สิริอายุ 81 ปี 61 พรรษา

สำหรับประวัติพระธรรมรัตนากร (สีนวล ปญฺญาวชิโร ป.ธ.9) มีนามเดิมว่า สีนวล เรืองอำพันธ์ เกิดเมื่อวันที่ 29 มิถุนายน พ.ศ.2482 ตรงกับวันขึ้น 13 ค่ำ เดือน 6 ปีเถาะ ที่ ตำบลไผ่วง อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง บิดาชื่อ นายฟุ้ง เรืองอำพันธ์ มารดาชื่อนางทุเรียน เรืองอำพันธ์ บรรพชาเป็นสามเณร เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2495 ตรงกับวันแรม 8 ค่ำ เดือน 8 ปีมะโรง ณ วัดต้นทอง ตำบลไผ่วง อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง ต่อมาได้อุปสมบทเป็นพระภิกษุ เมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม พ.ศ.2502 ตรงกับวันแรม 13 ค่ำ เดือน 5 ปีกุน ณ วัดโบสถ์วรดิตถ์ ตำบลป่าโมก อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง โดยมีสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช (ปุ่น ปุณฺณสิริ) ขณะดำรงสมณศักดิ์ที่พระธรรมวโรดม เป็นพระอุปัชยาจารย์ ได้รับฉายาว่า “ปัญฺญาวชิโร”

ปี พ.ศ. 2521 สอบได้เปรียญธรรม 9 ประโยค สำนักเรียนวัดพระเชตุพนฯ มีความก้าวหน้าในตำแหน่งต่าง ๆ ในวัดพระเชตุพนฯ มาตามลำดับ จนกระทั่งปี พ.ศ.2557 ได้รับพระบัญชาแต่งตั้งเป็นเจ้าอาวาสวัดพระเชตุพนฯ รูปที่ 15

ส่วนลำดับสมณศักดิ์ ปี พ.ศ.2530 เป็นพระราชาคณะชั้นสามัญที่ พระศรีวชิราภรณ์ ปี พ.ศ.2544 เป็นพระราชาคณะชั้นราชที่ พระราชวชิราภรณ์ ตรีปิฎกบัณฑิต มหาคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี ปี พ.ศ.2557 เป็น พระราชาคณะชั้นเทพที่ พระเทพวีราภรณ์ สุนทรศาสนกิจ ตรีปิฎกบัณฑิต มหาคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสีและปี พ.ศ. 2562 เป็น พระราชาคณะชั้นธรรม ที่ พระธรรมรัตนากรสุนทรปริยัติคุณ วิบูลธรรมานุสิฐ ตรีปิฎกบัณฑิต มหาคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี จนถึงปัจจุบัน

Leave a Reply