วัดพระธรรมกาย..ปรับโฉมจัดกิจกรรมบุญด้วยระบบออนไลน์

          เมื่อช่วงบ่ายวันนี้ (6ม.ค.64) ณ สำนักสื่อสารองค์กร วัดพระธรรมกาย ต.คลองสาม อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี พระมหานพพร ปุญญชโย ป.ธ.9 รองผู้อำนวยการสำนักสื่อสารองค์กร วัดพระธรรมกาย ได้มอบพระพุทธรูปและกระเช้าของขวัญแก่ ายอุทัย มณี เจ้าของและผู้ก่อตั้งเว็บไซต์ข่าว thebuddh.com ซึ่งเป็นเว็บข่าวออนไลน์ที่เสนอข่าวด้านพระพุทธศาสนา ศิลปะวัฒนธรรม และกิจการคณะสงฆ์ทั้งภายในประเทศและนานาชาติ

          พระมหานพพร เล่าว่า  ระหว่างวันที่ 6 – 31 มกราคม 2564 นี้ วัดพระธรรมกาย จัดกิจกรรมให้ พระภิกษุธรรมทายาท 2,250 รูป ปฏิบัติธรรมตามกิจวัตร ธรรมยาตราบูชาธรรมพระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร) พระผู้ปราบมาร ในโครงการธรรมยาตรา ซึ่งปีนี้เป็นปีที่ 9 แล้ว ด้วยระบบออนไลน์ ณ วัดพระธรรมกาย จ.ปทุมธานี ภายใต้มาตรการป้องกันโควิด-19 อย่างเคร่งครัด โดยเปิดโอกาสให้พุทธศาสนิกทั้งในและต่างประเทศร่วมกิจกรรมกับโครงการฯ ผ่านทางออนไลน์ด้วยระบบโปรแกรม Zoom

          สำหรับปีนี้ทางวัดตั้งเป้าไว้ ให้มาบวชแค่ 2,500 รูป แต่ยื่นใบสมัครบวชประมาณ 3,500 รูป เมื่อบวชแล้วหลายรูปตั้งใจจะเดินธรรมยาตรา ตามจุดต่าง ๆที่ทางวัดกำหนดเอาไว้ หลังเกิดโควิด เมื่อวัดต้องงดกิจกรรมทั้งหมด มีหลายรูปลาสิกขาออกไปก็มี..”

           “ แต่สำหรับพุทธศาสนิกชนทุกท่านเมื่อมาร่วมกิจกรรมที่วัดไม่ได้ หากอยู่บ้านก็สามารถร่วมอนุโมทนากับกิจวัตรของพระธรรมยาตราผ่าน Zoom ในการจุดประทีปบูชาธรรมพระผู้ปราบมาร ในวันที่ 13,17,21,24,28,31 ม.ค. 64 รวม 7 วัน เวลา 17.30-19.30 น. และ เดินธรรมยาตรา วันที่ 9,16,23 ม.ค. 64 รวม 3 วัน เวลา 15.30-17.30 น. และจะ ฉลองชัย ชิตัง เม สวดธรรมจักรบูชาธรรมคุณยายฯ วันที่ 19 ม.ค. 64 เวลา 18.00 น. โดยสวมชุดขาวและเข้าร่วม Zoom ก่อนพิธีกรรมเริ่ม 1 ชั่วโมง ที่ลิงก์ dmc.tv/2564..ได้ทุกมุมโลก..”

           วัดพระธรรมกายเป็นวัดที่มีพระภิกษุ -สามเณรจำพรรษามากที่สุดในประเทศไทย มีสาขาทั่วโลกมากกว่า 100 สาขา ได้รับการยกย่องทั้งจากนานาชาติว่าเป็นวัดในพระพุทธศาสนาที่บริหารจัดการองค์กรได้ดีเยี่ยม มีระเบียบ ร่มรื่นที่สุดแห่งหนึ่งของโลก

Leave a Reply