“หมอทวีศิลป์” ขอขมาลาบวช มุ่งเข้าถึงรสพระธรรม

วันที่  31 ตุลาคม  2566    นพ.ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก   เปิดเผยผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัวว่า บวชสักครั้งในชีวิต  เคยคิดจะบวชหน้าไฟ  ให้แม่ที่เสียชีวิตไปเมื่อ 40ปีก่อน ทำตามประเพณีแต่ยังไม่ได้   ทำให้ยังไม่รู้ในรสพระธรรม

จนกระทั่งลูกชายคนโต เรียนอยู่ประถม 5 มาบอกพ่อแม่ว่าจะขอบวชเณรพร้อมกับเพื่อนๆในหลักสูตรสามเณรลูกแก้วของ ยุวพุทธิกสมาคม ตอนรับฟังลูกจะขอบวชก็รู้สึกอย่างนั้นอย่างนั้น

แต่พอถึงวันบวชจริง..ต้องโกนหัวลูก จำได้ว่าตอนลูกบวชให้พ่อแม่ทั้งๆที่ไม่ได้ร้องขอ …น้ำตางี้ซึมมาเลย มันไหลออกมาด้วยความปิติ แบบไม่ทันรู้ตัว….ลูกพาเราเข้าใกล้วัด…เข้าใกล้พระธรรม โยมพ่อโยมแม่โยมยายก็ได้แต่ไปแวะเยี่ยม ไปใส่บาตรให้ ในช่วงเวลา 1 เดือนที่เขาบวชสามเณร ภาพจำในตอนนั้นคือความปิติทุกครั้งที่ได้ใส่บาตรได้เห็นผ้าเหลืองลูก ที่สวมใส่ เดินเรียงแถวในสภาพของสามเณรใหญ่น้อยมารับบาตรอย่างมีความสุข

พอทำงานมาสักพัก ก็ได้มีโอกาสไป 4 สังเวชนียสถาน ไปแบบไม่ได้ตั้งใจไปแบบไม่รู้เรื่องพระพุทธศาสนาเท่าไรนักแต่ไปเห็นสถานที่ประสูติตรัสรู้ปรินิพพานที่แสดงธรรมครั้งแรกของพระพุทธองค์ ทำให้รู้ว่าพระองค์ท่านมีจริงในโลกนี้ไม่ได้เห็นแต่ในตำราเรียนหรือคำบอกเล่า
ได้เข้าร่วมสวดมนต์ใต้ต้นพระศรีมหาโพธิ์เห็นคนอื่นบวชกันที่นั่นก็มีใจเคยนึกว่าหามีโอกาสอาจจะขอสักครั้งในชีวิตแต่ก็ไม่ได้เคยกำหนดว่าจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่

วันที่  4-15 พฤศจิกายน 2566 นี้ โอกาสนี้มาถึง

เมื่อได้เข้าเรียนในหลักสูตรหลักนิติธรรมเพื่อประชาธิปไตย นธป.รุ่นที่ 11 มีกิจกรรมหนึ่งในหลักสูตรคือการร่วมอุปสมบทหมู่กับนักศึกษาในหลากหลายหลักสูตรโดยมูลนิธิสถาบันพระปกเกล้าเพื่อสังคม เป็นการบวชถวายสมเด็จพระสังฆราชและในหลวงรัชกาลที่ 10 มีโอกาสใช้เวลา 10 วันในพุทธภูมิประเทศอินเดียเพื่อบวชและท่องไปใน 4 สังเวชนียสถาน

เพื่อความบริสุทธิ์ในการบวช ประพฤติพรหมจรรย์ในครั้งนี้ เพื่อเข้าถึงพระธรรมและรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีของชาวไทยพุทธ

ขออนุญาตใช้ ข้อความ นี้ในการแจ้งข่าว และกล่าวคำขอขมาลาบวชเพื่อให้ครบถ้วนตามประเพณีด้วยครับ

ขอกราบลาอุปสมบท กรรมใดที่ข้าพเจ้าได้ล่วงเกินท่านด้วย กายกรรม วจีกรรม มโนกรรม ทั้งตั้งใจก็ดี ไม่ตั้งใจก็ดี ต่อหน้าก็ดี ลับหลังก็ดี รู้ก็ดี ไม่รู้ก็ดี ขอให้ทุกท่านอโหสิกรรม และอนุโมทนาบุญในการอุปสมบทของข้าพเจ้าในครั้งนี้ด้วยเทอญ..

Leave a Reply