“ผู้กำกับใหญ่หัวใจสันติวิธี” พ.ต.อ.เทพพิทักษ์ แสงกล้า

“ผู้กำกับใหญ่หัวใจสันติวิธี” พ.ต.อ.เทพพิทักษ์ แสงกล้า : พระมหาหรรษา ธมฺมหาโส,รศ.ดร. ผู้อำนวยการวิทยาลัยพุทธศาสตร์นานาชาติ (IBSC) และผู้อำนวยการหลักสูตรสันติศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย(มจร) รายงาน

“รอง ผกก.สอบสวนดำเนินการโดยพยายามไกล่เกลี่ยและให้ความเป็นธรรมทุกคนทุกฝ่าย ดูเจตนาชาวบ้านด้วย” ประโยคข้างต้นคือข้อสั่งการของท่าน ผกก.สภ.เมืองศรีสะเกษ พ.ต.อ.เทพพิทักษ์ แสงกล้า ที่มอบหมายให้ พ.ต.ท.ธานินทร์ อินทร์กอง รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.เมืองศรีสะเกษ ดำเนินการไกล่เกลี่ยระหว่างคู่ความคือชาวบ้านที่เข้าไปเก็บเห็ดและนายประธาน ตันรุ่งเรืองกิจ หัวหน้าสถานีเพาะชำกล้าไม้ จังหวัดศรีสะเกษ

กระบวนการไกล่เกลี่ยถือได้ว่าเป็นหนึ่งในกระบวนการจัดการข้อพิพาททางเลือก ที่ไม่ได้มุ่งเอาแพ้เอาชนะ นอกเหนือจากการบังใช้กฏหมายเพื่อฟ้องร้องทางศาลระหว่างโจทก์และจำเลย ในฐานะผู้ร้องและผู้ถูกร้อง เพื่อหาคนถูกและคนผิด

กระบวนการไกล่เกลี่ยจึงเป็นเครื่องมือในการหยิบยื่นความเป็นธรรมโดยไม่ได้ถามหาว่าใครถูกใครผิด เพราะจะเพียรพยายามค้นหาความต้องการที่แท้จริงของทั้งสองฝ่าย โดยมุ่งพิจารณาเจตนารมณ์ที่แท้จริง ซึ่งต่างจากการบังคับใช้กฏหมายตามตัวบทอย่างเคร่งครัดโดยมิได้สนใจบริบทต่างๆ อย่างรอบด้าน

จากเหตุการณ์และหลักฐานเชิงประจักษ์ดังกล่าว เพราะเหตุใดชาวบ้านจึงเข้าไปหาเห็ด ซึ่งตามรูปการณ์ “อาจจะ” ไม่ใช่แค่ครั้งเดียวเท่านั้น คำถามคือชาวบ้านรู้เท่าไม่ถึงการณ์ หรืออดอยากจนไม่เกรงกลัวกฏหมายที่ว่าด้วยการบุกพื้นที่ป่าที่เป็นเขตห่วงห้าม เพียงเพื่อหาเห็ดเพื่อยังชีพ

จึงเป็นการถูกต้องแล้ว ที่ท่านผู้กำกับจึงได้กำชับให้รองผู้กำกับฝ่ายสอบสวนได้ใช้กระบวนการไกล่เกลี่ยเข้ามาช่วยเป็นเครื่องมือในการจัดการข้อพิพาท แทนที่จะบังคับใช้กฏหมายโดยหลงลืมแง่มุมต่างๆ หาไม่แล้วอาจจะมีคำถามตามมาว่า “คุกมีไว้สำหรับกักขังคนจน” ส่งผลให้นายประธาน ตันรุ่งเรืองกิจ หัวหน้าสถานีเพาะชำกล้าไม้ จังหวัดศรีสะเกษ เดินทางเข้าพบพนักงานสอบสวน สภ.เมืองศรีสะเกษ เพื่อถอนแจ้งความ ไม่ประสงค์ดำเนินคดีกับชาวบ้านทั้ง 3 คน เนื่องจากเป็นเรื่องเข้าใจผิด ตรวจสอบแล้วไม่พบทรัพย์สินใดๆของทางหน่วยงานเสียหาย และชาวบ้านทั้ง 3 คน ไม่ได้มีเจตนาที่จะบุกรุกเข้ามาในพื้นที่ของสถานี ในที่สุด

จากแบบอย่างที่ดีงามของผู้กำกับไทยหัวใจสันติวิธีดังกล่าว เชื่อว่า จะกลายเป็นแสงตะเกียงน้อยๆ ที่จะช่วยผดุงความยุติธรรมที่เป็นเหตุเป็นผลให้เกิดขึ้นในสังคมไทย และจะทำผู้บังคับใช้กฏหมายจากหน่วยงานภาครัฐได้ใช้อ้างอิงในการทำงานรับใช้ชุมชนและสังคมไทยให้สามารถอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขต่อไป

Leave a Reply